Hakkımızda

Şubelerimiz

Haberler

Balkan Tükleri ve Kültür Derneği Genel Merkezi ve Şubelerinin etkinlikleri

Misyon

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği misyonu.

Vizyon

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği vizyonu

Strateji

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği politika ve stratejileri

Hakkımızda

Tarihçe

Bal-Türk, 1984 yılında Bulgaristan’da yaşayan Türklerin adlarının değiştirilmeye zorlanması, yani silah tehdidi ile Bulgar adları verilmesiyle başlayan; Türkçe konuşmanın, şarkı dinlemenin dahi yasaklanmasıyla devam eden bunlarla da kalmayıp (namaz, oruç, sünnet v.b. gibi) dini vecibelerin bile yerine getirilmesini engelleyen  asimilasyon hareketine bir tepki olarak, Balkan Türklerinin haklarını savunmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Bal-Türk’e 11.08.1987 gün ve 87/12003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü verilmiştir. [devamı]

Başkanın Mesajı

Politikamız

Haberler

Balkan Tükleri ve Kültür Derneği Genel Merkezi ve Şubelerinin etkinlikleri

Haberler

Balkan Tükleri ve Kültür Derneği Genel Merkezi ve Şubelerinin etkinlikleri

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulanlarla ilgili cevaplar.

Bulgaristan’da düzenlenen belgelerin Türkiye’de geçerli olması için yapılması gereken bazı işlemler söz konusudur. Bulgaristan’da iki tür belge bulunmaktadır:

Resmi belgeler: Kamu kurumlarınca düzenlenen belgeler (bakanlıklar, belediyeler, muhtarlıklar vs. gibi kurumlar tarafından düzenlenen belgeler)

Özel belgeler: Özel (gerçek veya tüzel) kişiler tarafından düzenlenen belgeler (özel bir şirket ile iş sözleşmesi, kira sözleşmesi, beyannameler vs.)
Bulgaristan’da düzenlenen belgelerin Türkiye’de kullanılabilmesi için yapılması gereken işlemler:

Belgenin düzenlenmesi;

Belgenin üzerine yetkili Bulgar makamlarınca Apostil tasdiki yapılması (özel belgelere Apostil tasdiki yapılması için noter onayından geçmiş olmaları gerekmektedir);

Apostil tasdiki yapılmış belgenin T.C. Konsolosluk Şubesi nezdinde yemin etmiş tercüme büroları tarafından tercümesinin yapılması;

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından bahse konu belge tercümesinin (metne şamil olmamak üzere) imza mühür tasdik işlemine tabi tutulması;

T.C. Konsolosluk Şubesi tarafından bahse konu belge tercümesinin (metne şamil olmamak üzere) imza mühür tasdik işlemine tabi tutulması.
Bulgaristan’da Apostil tasdiki yapmaya yetkili makamlar:

Bulgaristan Adalet Bakanlığı – mahkeme ve noter belgeleri için;

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı – eğitim belgeleri için;

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı – geri kalan tüm belgeler için.

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Türkiye’de öğrenci ikamet tezkeresi (oturumu) almak için hangi belgelere ihtiyaç var?

 1. İkamet Beyanname Formu
 2. Vesikalık fotoğraf, 5 adet 4*6 cm ebadında
 3. Pasaportun aslı, resimli sayfa ve son giriş tarihini gösteren sayfaların fotokopisi
 4. Yeni tarihli öğrenci belgesi
 5. Yabancı öğrenci bilgi formu
 6. Geçim Belgesi
 7. İkamet Tezkere ücreti  198 TL (yoksa şubede müracattta)
 8. Türkiye’nin dış temsilciliklerinden “öğrenim” meşruhatlı vize (ilk müracat)

Müracaata ve teslim işlemlerinde şahsın bizzat bulunması gerekmektedir.

NOT: Bu ikamet izni çalışma hakkı vermemektedir.

Bulgaristan Evlilik Vizesi Vizesi İçin Gerekli Evraklar
• Türkiye’deki Evlilik Cüzdanlarını Apostilleyip Bulgaristan Dış İşleri Bakanlığına Legalizatsiya için gönderiyor ve bağlı olduğu Bulgaristan’daki Belediye’den Nikah Cüzdanı çıkartılması gerekmektedir.
• Çift Vatandaş olan Eş tarafından hazırlanmış tam Adresi belirtilmiş Noter’den tasdikli eşi onunla oturabileceğini gösteren Deklaratsiya (Taahütname)
• Türk Vatandaşı olan eş adına Bulgaristan’da herhangi bir Bankada hesap açılması Gerekmektedir.
• Çift Vatandaş olan eşin Liçna Kartının Fotokopisi
• Pasaport (Geçerlilik Süresi en az 1 Yıl olacak)
• 2 Adet Arkası Beyaz Fon Biyometrik Resim
• Bulgaristan konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış Hakkınızda detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Vize – D – ( Oturum Vizesi )Bulgaristan vize başvurusu Gerekli Evraklar
• Mahkeme Kararı ( Şirket Kuruluş Belgesi)
• Bulstat Kartı
• Udostoverenie za Aktualno Sıstoyanie (Faaliyet Belgesi)
• Bulgaristan Ticaret Odasına Kayıt Belgesi
• En az 10 Sigortalı İşçi Çalıştırdığınıza Dair İşçi Listesi
• Herhangi bir Bulgaristan Bankasında Firma Adına Hesap Cüzdanı
• Kira Sözleşmesi (Her ortak için Ayrı )
• Her Ortak için Bulgaristan Bankasında Hesap Cüzdanı / Çalışan İçin Maaş Bordrosu
• Pasaport ve Pasaport Fotokopisi
• 2 Adet Arkası Beyaz Fon Biyometrik Resim
• Bulgaristan Konsolosluğu vize departmanı’na hitaben dilekçe
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Babalıktan dolayı vize d almak için çocuğunuzun Bulgar vatandaşı ve 2 yaşından büyük olması gerekir.

Babalıktan dolayı “D vizesi” için gerekli evraklar:

1 – Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu

2 – Bulgar vatandaşı çocuğun Bulgaristan Doğum Belgesi (Akt za rajdane)

3 – Apostilli Sabıka Kaydı (Tüm Adliyelerden alınır, ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor. TC Kimlik no ve doğum tarihi gün-ay- yıl olarak yer almalı)

4 – Arkası beyaz fon 2 adet biyometrik fotoğraf ( formatı: 35 x 45 mm)

5 – Babanın herhangi bir Bulgar bankasından hesap açtırmış olması (Hesapta 3.000 Leva=1.500 Euro bulunması gerekir.)

6 – Babanın, çocuğun kalacak yerini, bakım ve masraflarını karşılayacağına dair yapacağı taahhütname.

7 – T.C. Pasaportu (Minumum geçerlilik süresi 2 yıl olmalıdır, daha uzun süreli pasaport olması tercih edilmeli)
NOTLAR:

– Evraklar konsolosluğa, orjinalleri ve aslı gibidir olmak üzere 2 nüsha şeklinde hazırlanmalıdır.

– Bulgaristan’ dan aldığınız liçna kartı ile Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olabileceksiniz.

– Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, vize d başvurusunda bulunduğunuz süreden 15 gün sonra, Bulgar yabancılar polisi kalacağınızı beyan ettiğiniz adrese kontrole gelir ve çevrenizden orada oturmadığınıza dair bir bilgi alırsa vizeniz olumsuz sonuçlanır.

– Vizenizin çıkış süreci 1 ay olup bu süreç konsolosluğa bağlı olarak değişebilir.

Özel Dosyalar

Başkanlardaki izlerimiz, tarihimiz.

Devamı

Balkanlarda Türk Damgası

Balkanlar’da Kayı Boyu Ve Türk Boy Damgaları

Balkanlarda Türk Eserleri

Selanik’te Kalan Osmanlı Eserleri

Balkanlarda Durum

Makedonya’da Türk Kültürünün Dünü, Bugünü Ve Yarını

Faaliyetlerimiz

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler.

 • All(55)
 • Entelektüel Sohbetler(2)
 • Kurslarımız(3)
 • Sanat Kursları(1)
 • Yabancı Dil Kursları(7)
20

Dil Kursu

5

Entelektüel Sohbet

14

Gezi

33

Sosyal Etkinlik

Başkanlarımız

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanları

Selçuk Koç

2016 - ...

Bayram Çolakoğlu

2010 - 2016

Bülent Karagöz

2009 - 2010

Muhsin Moralı

2006 - 2009

Selçuk Koç

Prof. Dr. Selçuk KOÇKocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyesidir. İktisat ve İktisat Teorisi alanlarında araştırmalar yapakta ve lisans ile lisansüstü düzeyde ders vermektedir. Doğrusal zaman serileri iktisat teorisi ve doğrusal olmayan zaman serileri iktisat teorisi alanlarında çalışmıştır. Editörlüğünü yaptığı birçok akademik eser mevcuttur.

Bayram Çolakoğlu

Özgeçmiş

1969 yılında Filibe´de doğdu. İlköğrenimini Derince´de, Lisesi´yi ise Körfez´de tamamladı.
Lisans eğitimini, 1988 1992´de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi´nde yapan ÇOLAKOĞLU, 1993´de başladığı İstanbul Üniversitesi SBE İktisat Politikası Bilim Dalı yüksek lisans programından, “Türkiye´de Devlet İç Borçları ve Ekonomiye Etkileri” konulu tezi ile 1995´de mezun oldu.
1997 yılında girdiği Marmara Üniversitesi SBE İktisat Politikası Bilim Dalı doktora programını, “Avrupa Merkez Bankaları Sistemi´nin (ESCB) Para Politikaları ve T.C. Merkez Bankası´nın ESCB´ye Adaptasyonu” adlı tezi ile 2002´de tamamlayıp “Ekonomi Doktoru” unvanını aldı.
İş hayatına 1993´te Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İ.İ.B.F., İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Arş. Görevlisi olarak başladı.
2001´de çalıştığı kurumdan ayrılıp, özel bir eğitim kurumunda “uzman eğitmen ve danışman” olarak 2004´e kadar görev yaptı.
Aynı yıl Derince Belediyesi´nde göreve başladı. Burada sırasıyla Başkan Danışmanı ve Yazı İşleri-Personel Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.
Ekim 2005´te Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan ÇOLAKOĞLU burada şube müdürü olarak görev aldı.
Halen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin 25 Ocak 2009 tarihindeki Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010 yılı Temmuz ayında Genel Başkanlık görevini Bülent Karagöz’den devraldı.
Almanca bilen ÇOLAKOĞLU, evli ve iki erkek çocuk babasıdır. ÇOLAKOĞLU´nun, ekonomi alanında yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Bülent Karagöz

Muhsin Moralı

Gelişmelerden haberdar olun

Destekleyenler

Desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

Önemli Başlıklar

Bizden haberler

Bir Çınarın Doğum günü

Editor Haziran 12, 2018 0

Huzur ve refaha kavuştuğumuz bu günlerde Bulgaristan göçmenlerinin yoğun şekilde yaşadığı bölgelerde artık il ve ilçe merkezlerinde en az iki Balkan Derneğine rastlamak mümkün. Bu derneklerin bir kısmı dernek tabelası altında kıraathane veya yılbaşı, 8 Mart gibi özel günlerde eğlence düzenleyerek faaliyet göstermektedir.

Ramazan Bayramı tebriği

Elif Bilge Doğan Haziran 15, 2018 0

Millet olarak, daha nice bayramlara, barış ve huzur içinde ermeyi temenni ederken, tüm Bal-Türk ailesinin, Kocaeli şehrimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Kamuoyuna Duyuru

Admin Haziran 11, 2018 0

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da gerekli görüşmelerin sağlanarak halk arasında bilinen hatta türkülerimize de konu olan bu isimlerin yeniden verilmesi konusunda çalışma yapacağına güvenimiz tamdır.

03 Mayıs 2018 Perşembe Günü Çanakkale Şehitlik Gezisi Karamürsel Şubesi

Admin Nisan 25, 2018 0

Çanakkale Şehitliği Kültür gezisine katılmak isteyenler en geç 01.05.2018 (Salı) gününe kadar Karamürsel Şubesi gelip kayıt yaptırabilirler.

“Berlin Antlaşması Balkanlar için çözüm oldu mu?”

Admin Nisan 20, 2018 0

10 Mayıs 2018 Perşembe akşamı saat 19:00′da  başlayacak programa  tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.

İletişim

Görüş, öneri ve dilekleriniz için.

Adınız (zorunlu)

Epostanız (zorunlu)

Konu

İletiniz

Ana Sayfa

Telefon

0 262 324 06 24

Faks

0 262 325 09 89

Adres

Kozluk Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Caddesi No: 59 İzmit