Makedonya’da Hıdrellez ve Martufal Adetleri

Özet Makedonya’da yüzyıllar boyunca yaşayan Türkler, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış, adet, gelenek ve göreneklerini tarih boyunca yaşatmaya gayret göstermiştir. Bazı olayları ve önemli tarihleri kutlamaya devam etmiştir. Bu kutlamalarda Hızır ve İlyaz peygamberlerin buluşma gününü, bir araya gelmelerini önemseyerek Hıdırlez, Hıdrellez veya Ederlez adı altındaki  5-6 Mayıs  kutlamaları önemli yer almaktadır. Türk halkı […]

Devamını oku

Makedonya’da Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Yarını

Eyüp SALİH- Türklerin Balkan topraklarında ki varlığı  4’üncü yüzyıla dayansa da Osmanlı’ların 14’üncü yüzyılda yoğun olarak bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu bu topraklarda yerleşmesiyle yeni bir Türk kültürü oluşmuştur. Anadolu’dan gelen Osmanlılar Rumeli’de buldukları farklı dil ve inanca sahip olan halklarla ortaklaşa bir hayatı beş asırdan fazla bir zaman içerisinde paylaşmıştır. Kendi medeniyetini ve […]

Devamını oku

Kültürümüzün neresindeyiz?

Eyüp SALİH- Türk Dil Kurumu “kültür” kavramını temel anlamda “ Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan,insanın doğal ve toplumsal çevresine eğemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlamaktadır. İhan Ayverdi’nin Asırlar boyu tarihi seyri içinde  Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te de, “kültür”, bir milletin inanç, […]

Devamını oku

Balkanlarda Halvetiyye ve Halveti Tekkeleri

Osmanlının Balkanlara geçmesinden önce de bu topraklarda  tasavvuf ehlinin varlığı hissedilse de, tekke ve zaviyelerin kurulmamasıyla tarikat ehlinin manevi hizmeti Osmanlı idaresinin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Balkanlarda ve söz konusu olan bugünkü Sırbistan, Bosna –Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’ta yayılan tarikatların başında Halvetilik gelmektedir. Osmanlı döneminde en çok tekke ve zaviyeye sahip olan Halvetilik, bugün maalesef çok az […]

Devamını oku

Tarihte Ohri ve önemli şahsiyetler

Bugün Makedonya Cumhuriyeti’nin Güneybatısında UNESCO koruması altında bulunan Ohri şehri, doğal güzelliklerinden başka zengin tarihi bir geçmişe ve eserlere sahiptir. Tarihi geçmişi M.Ö. IV. asra dayanan bir yerleşim yeri olarak farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Lihnidos isminden Ohrid (Ohri) ismini alan bir zamanın küçük yerleşim yeri bugün modern ve turistik şehir konumuna gelmiştir.

Devamını oku

Makedonya’daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve Hizmetleri

MAKEDONYADA’ Kİ TARİKATLER, SİLSİLELERİ, MANEVİYAT BÜYÜKLERİNİN HAYATLARI VE HİZMETLERİ Osmanlılar Balkanlara yerleşmeden önce İslam adına gönülleri feth eden tasavvuf erbabı onlarla birlekte de bu topraklara gelerek yol kavşaklarında kurdukları tekke ve zaviyelerde yaptıkları faaliyetlerle insanların sevgisini kazanmışlardır. Osmanlı döneminde, Balkanlarda farklı tarikatlara mensup olan tekkelerin kuruluşuyla tasavvufi düşünce ve yaşayış kendine yer bulmuştur. Zamanında çok […]

Devamını oku