Bulgaristan’da vatandaşların % 24’ü yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyor

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

2020 yılında Bulgaristan’da yoksulluk sınırı hane halkının bir ferdine ayda ortalama 451 leva /231 Avro/ olarak gösterildi. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre, nüfusun % 23.8’ini oluşturan 1 659 900 kişi yoksulluk sınırında.

Önceki yıla göre yoksul nüfusun nispi payı % 1.2 arttı. Nitekim sosyal güvenlik sistemi yoksulluğun azaltılmasında önemli rol oynuyor. 2020 verileri, hane gelirlerine emekli maaşları dahil ediliyor, tazminat, sosyal ve aile desteklemeleri çıkarılıp, yoksulluk düzeyinin % 23.8’den % 29.9’a çıktığını gösteriyor.

2020 yılında işsizler arasındaki yoksulların nispi payı en yüksek olup % 61.1 olarak gerçekleşti. 18- 64 yaş arası istihdam edilenler arasındaki yoksulların payı ise önceki yıla göre % 0.7 artarak % 9.7’ye ulaştı. Çalışan yoksullarda yüksek tahsillilerin payı en düşük olup % 2.4’tür.

Kaynak: Kircaalihaber


İçeriği Paylaş