Başmüftülük kurumuna karşı basında karalama kampanyası yürütülüyor

Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden ülkedeki Müslümanların merkez dini yönetim organlarını özgür seçim yapma haklarının zedelenmesine ilişkin aktif kampanya ile ilgili bildiri yayınladı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, kuruma ve meşru yönetim organlarına karşı başlatılan karalama kampanyasından dolayı derin bir kaygı içerisindedir. Basında yer alan bilgilere göre devlette belirli çevrelerin önümüzde gerçekleştirilecek olan Müslümanların dini liderlerini özgür seçme iradesini çarpıtma arzusuyla hareket ettikleri anlaşılıyor.

Düpedüz uydurma bilgilerle dolu savunucularının söylemleri, hayalete benzeyen “Müslüman Sünni-Hanefi Diyaneti” etrafında birleşen totaliter rejim döneminde Başmüftü Nedim Gençev ve çevresinin infantil teorileri ile örtüşüyor. Bu diyanet, Başmüftülük kurumunu son 25 yıldan beri karalamaya devam ediyor.

Başmüftülüğün faaliyetinin milli güvenliği tehlikeye soktuğuna dair düşünceler, bazı kişilerin kurumun yeterli derecede ve etkili bir biçimde işlevlerini yerine getirmemesini şiddetle arzuladıklarının açık bir göstergesidir.

Argüman olmadan bu ilginin ardında kanunlara aykırı olarak kaba bir müdahale etme arzusu olduğu görünüyor. Ülkemizin olduğu gibi laik bir devlette bu Anayasaya aykırı kabul edilemez bir hareket. Yargıçların özgür iradesini, adalet ve Bulgaristan’ın yargı bağımsızlığı hakkında şüpheye yol açarak, mahkeme kararlarının peşinen belirlenmesinin iddia edilmesi daha da kınanması gereken bir şey.

Başmüftülüğün ulusal ve uluslararası ilişkilerinin şeytanlaştırılması çabaları, kurumun anlamını yitirmesi ve sağlıklı olmayan jeostratejik çıkarların uğruna kullanılmasına dair niyetlerin kesin bir göstergesidir.

Başmüftülük yönetimi kesinlikle bu tür suçlamaları kabul etmiyor ve ülkenin kanunlarına uyum göstererek, esas gücünü beslediği Müslüman toplumunun çıkarlarını savunmaya devam edeceğini belirtmek istiyor.

Kendi dini liderini seçmek için meşru talepleri olan otorite sahibi Müslüman toplumu ve onun bağımsız ve özgür iradesidir. Bu demokratik ve özgür seçimin yetkili makamlar tarafından kayıt altına alınıp alınmaması ülkede demokrasi düzeyine ilişkin bir ölçü olacak.

Kaynak: Kırcaali Haber

 


İçeriği Paylaş