Avrupa Birliğinden Bulgaristan’a rekor miktarda hibe desteği

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan’ın Avrupa Parlamentosu Milletvekillisi Andrey Novakov’un sorumluluğunda hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Yapısal ve Yatırım Fonlarının Kullanımına İlişkin Yönetmelik Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 460 oyla kabul edildi. Yönetmeliğe göre 2020-2027 program döneminde bu fonlardan Bulgaristan’a 18 milyar leva hibe desteği sağlanacak. Bu, rekor bir bütçe ve AB’den alınan hibe desteğinde rekor artıştır.

Novakov, yedi fonun yönetimini düzenleyen yönetmelik konusunda raportördür. Yönetmelik taslağı dün AP Genel Kurulunda kabul edilmeden önce Novakov, 10 ay boyunca Bulgaristan’a AB üyeliğinden bu yana en yüksek miktarda hibe desteği verilmesini sağlamak için resmi ve gayri resmi müzakerelere öncülük etti.

Yönetmeliğin onaylanmasından sonra İspanya’nın AP milletvekilleri, İspanya’da bazı coğrafi alanlara avantaj sağladığı için Novakov’a teşekkür ettiler.

Yönetmelik, AB fonlarından sağlandığı maddi desteğin öncelikli olarak demografik kriz yaşayan ve boşalan bölgelere yapılmasını öngörüyor.

Bulgaristan için en önemli fonlar uyum, bölgesel kalkınma ve sosyal fonlarıdır. Bulgaristan’ın AP Milletvekilinin diğer başarısı, Avrupa Komisyonu’nun belediyelerin projelere ödediği yüzde 15 oranında katkı payı tutarının yüzde 30’a yükseltilmesine ilişkin talebin reddetmesini sağlamasıdır. Belediyelerin ödeyeceği katkı payı tutarı öngörülenden iki kat daha düşük seviyede, yani şimdiki seviyede olacak.

Bulgaristan’a öngörülen hibe desteği miktarında 4 milyar leva artış, 2027 yılına kadar ödenecek ve bu kaynaklar, bölgesel kalkınma, yol, ekoloji ve sosyal projeleri için harcanacak.

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş