Bulgaristan’da İsim Değiştirme Hastalığı

Dr. Bayram Çolakoğlu
İçeriği Paylaş

2013 yılında Varna Belediye Meclisi bölgede bulunan Türkçe yer isimlerini değiştirme girişiminde bulunmuştu. Buna karşın Bulgaristan kamuoyundan gelen tepkiler, Türkiye’den, özellikle o dönem genel başkanlığını yürüttüğüm Bal-Türk’ün proaktif girişimleri sonucu, Varna Valisi meclisin değişiklik kararını veto etmişti. Bulgaristan Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve Varna Valisine yazılan mektuplar sonuç vermiş, aklıselim galip gelmişti.

Aradan geçen beş yıla yakın bir süre sonra yönettikleri belediyede, halkına hizmet götüremeyenler yine “aşırılık ve hamaset kayığına” bindiler. İcraat yapamayanlar Eski Zağra’da (ki, 1934 yılında ismi değiştirilip, Stara Zagora oldu) 838 mahal ismini Türkçe-Arapça kökenli diye değiştirdiler.

Bu hadisede dikkat çekmek istediğim hususlar var. Bu girişim her şeyden önce çok kültürlü Bulgaristan’ın yapısını mono (tek) kültüre zorlama girişimi olup, etnik ayrıma dayanıyor. 1984 sonu başlayıp, 1985 yılı ortasına kadar 1 milyon 336 bin Türkün isminin değiştirilmesi hadisesi hangi mantaliteye dayanıyorsa bir şehrin yer isimlerini Türkçe kökenli diye değiştirmek de aynı sakat mantaliteye dayanıyor. O mantalite, Bulgaristan parlamentosunun “totoliter rejim dönemi” diye nitelediği dönemin mantalitesine birebir uyumlu…

Ve bu değiştirilen isimlerin büyük çoğunluğu Bulgarca sözlüklerde, yer alan, Bulgar dilinin bir parçası kabul edilen kelimelerden oluşuyor. Ayrıca eskiden Bulgarca olup ta sonradan –Osmanlı Döneminde- Türkçe yapılmış değil… Tabiri caizse o yer/mevki isimleri doğuştan Türkçe kökenli isimlere sahip…

Sesim çıktığınca duyurmak ve ikaz etmek istiyorum ki vazgeçin bu boş işlerden, Bulgaristan vatandaşlarının refah ve kültürüne hizmet etmeyen, tarihi gerçekliği yok eden, etnik ayrımı körükleyen bu icraattan vazgeçiniz.

Varna’dan Eski Zağra’ya oradan da Şumnu’ya bulaşma tehlikesi olan bu garabet nereye kadar gidecek? Prof. Daniel Smilov’un ifade ettiği gibi, “Bılgaria (Bulgaristan) ismi de Türk kökenlidir. Ülke adının etimolojik kökeni “karma halk” anlamına geliyor. Bu yüzden Bılgaria ismi de Hibridya(Hibridistan) şeklinde mi değişecek?”

Evet biz dahi soruyoruz, isim değiştirme hastalığı nereye kadar sürecek, ülkenin ismini de değiştirecek misiniz?

E-Posta: bayramcolakoglu@gmail.com

Kaynak: https://bayramcolakoglu.com/2018/06/07/bulgaristanda-isim-degistirme-hastaligi/

 


İçeriği Paylaş