Artık Bardak Taşmıştır,

Bal-Türk'ten Haberler
İçeriği Paylaş

HÖH’ü Komünist-Asimilasyoncu reflekslerinden dolayı şiddetle kınıyoruz

 

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) kuruluş yılımız olan 1985 tarihinden bu yana kuruluş ilke ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluş hedef ve değerlerimiz bizler için o günün zor şartlarında mücadele ederek derneğimizin kurulmasını sağlayan, kurucularımızın amaç ve gayeleri bizler için adeta deniz feneri misali doğru yol ve rotada ilerlememizi sağlamaktadır. Bizler Bal-Türk olarak sadece sıradan bir STK olmayıp, kamu yararına dernek statümüzden dolayı da bugüne kadar olduğu gibi yine Balkanlar ve Bulgaristan özelinde gelişmelerden halkımızı doğru bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktayız.

Bulgaristan Türklerinin hak ve hukuk mücadelesini meşru bir zeminde devam ettirmeye gayret etmiş; ve bu uğurda bedel ödemiş kahramanlarımız tarafından Hak ve Özgürlükler Hareketi kurulmuştu. Ancak sadece birkaç yıl içerisinde partideki kurucu kahramanlar tasfiye edilmiş ve proje lider tüm ipleri eline almıştır.

Bu partinin hali hazırda onursal başkanı olan söz konusu şahsın yaptıkları ve söyledikleri, adeta Müslüman Türk halkının tarihiyle, hak ve hukukuyla dalga geçmek manasına gelmektedir.

Bugün söz konusu şahsın fiili liderliğinde siyaset yapan HÖH, Müslüman Türk halkının hak ve hukukunu korumak bir yana Komünist rejimin yarım bıraktığı asimilasyon projelerini sürdürme derdine düştüğü görülmektedir.

Bulgaristan’da hangi skandal patlak verse, bu skandalın içerisinde HÖH mensubu birilerinin yer aldığını görmek artık adiyattan sayılmaktadır.

Bu skandallara birkaç örnek vermek gerekirse;

2011 Yılında Sofya’da Cami cemaatine saldıran ATAKA Partisi mensuplarına liderlik eden şahıs 2017 seçimlerinde millet vekili adayı yapıldı.

2015 Yılında Rusya ve Türkiye arasında yaşanan uçak krizi sonrası onursal başkan Türkiye aleyhtarı bir tavır aldı.

Aşırı milliyetçi ATAKA Partisinin seçim çalışması için hatırı sayılır bir bağışı elden gönderen onursal başkandı.

Birkaç ay önce yüz yıllardır Türk isimleri ile anılan köy ve kasabaların (tarihte kurulduğundan beri ismi Türk olan) ismi değiştirilirken sessiz kalan yine HÖH idi. DOST Mensuplarına baskı yaparken güç gösterisi yapan bu proje partisi, sıra Müslüman Türk azınlığın hak ve hukukuna tecavüze gelince, aslanlığını unutup fare gibi bir kovuğa sıvışmaktadır.

Son olarak Razgrad’ın Loznitsa ilçesi belediye meclisi, daha dün Müslüman Türk düşmanı komünist Penço Kubadinski’nin heykelini dikme kararı aldı. 17 üyeli meclisinin 12 üyesi HÖH/DPS mensubu…

Penço Kubadinski Todor Jİvkov’un polütbüro üyesi olup, bizzat asimilasyon ve Türkleri zorla göç ettirme projelerinde aktif rol almış bir kişidir. Bugün bu kişinin heykelini dikmek için meclis kararı alan bir parti, yarın Todor Jivkov’un heykelini dikme kararı alırsa hiç şaşırmayın.

Her yıl Türkan bebek anıtını ziyaret ederken yüzü kızarmayan bu kişiler acaba hangi yüz ile şehit ve gazilerimizin adını ağızlarına alacaklardır.

Komünist dönemin yarım bıraktıklarını tamamlamaya veya komünist dönemi meşrulaştırarak dönemin yöneticilerine vefa göstermeye ne zamana kadar devam edecekler? Katillerden yüzünü çevirip, Türkan bebek ve onlarca şehidimiz gibi maktullere yönelebilecekler mi?

Bal-Türk olarak, Bulgaristan’da komünist dönemde işlenen suçların faillerinin yargılanmasını savunurken; o döneminin suçlu insanlarını adeta birer kahraman gibi gösterip anıtlarını dikmeye çalışan DPS/HÖH yöneticilerini esefle kınıyoruz,

Ve diyoruz ki, unutmayın!

Bir suç işlenirken o suça karşı bir şey yapma gücü olup da yapmayan o suçun ortağıdır.

 

Prof. Dr. Selçuk KOÇ

Yönetim Kurulu Adına

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Deneği

Genel Başkanı


İçeriği Paylaş