Yüksek Temyiz Savcılığı: DOST partisinin mahkeme kaydının reddedilmesi kanuna aykırı

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Yüksek Temyiz Savcılığı, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın Sofya Şehir Mahkemesi’nin partinin kaydını reddetmesine ilişkin karara itiraz etmesini destekledi.

Yüksek Temyiz Savcılığı’na göre davaya bakan hakim karar alırken yasallığın ötesinde hareket etmiştir. Partiyi temsilen yargıçlar huzuruna çıkan Lütfi Mestan, Sofya Şehir Mahkemesi’nin partinin tesciline ilişkin başvuruyu reddetmesinin temel gerekçesinin toplumdaki DOST partisinin etnik bir parti olup ve yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet edeceği telkinlerinden ibaret olmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Mestan, DOST partisinin liberal demokrasiye dayalı ulusal bir parti olarak etnik kökeni farketmeksizin tüm Bulgaristan vatandaşlarını üyeliğe kabul ettiğini belirtti. Mestan, partinin kurucu üyelerinin yüzde 20’sinden fazlasının etnik Bulgar ve Hıristiyan nüfusa mensup olduklarının altını çizdi.

Bundan önce savcılık ek deliller toplanması üzerine dava duruşmasının ertelenmesini talep etti, ancak mahkeme bu talebi reddetti. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre ek deliller toplanması talebinin reddedilmesinden dolayı partinin kuruluşunda tamamen yasal gerekliliklerine uyulduğunu kabul edemedikleri belirtildi.

Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin DOST partisinin resmi kaydının yapılıp yapılmaması kararı bu hafta sonuna kadar belli olacak.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş