Her şeye rağmen, hala umut var!

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgar demokrasisi zorunlu Bulgarlaştırma Süreci kalıntılarının kazımasında sınıfta kaldı.

Halk Meclisinde ikinci okumada görüşülmesi gereken Nüfus Yasasında Değişiklikler Yapılmasını Öngören Yasa tasarısı toplantısına yeter sayısı bulunamadığı için başlayamadı. Dün yapılan görüşmelerde, Meclis, Zorunlu Bulgarlaştırma Süreci kalıntılarını kütüklerden silmek için sınıfta kaldı. 7 Temmuz 2015 Çarşamba günü görüşülmesine başlayan yasa tasarısında Türklerin beklentileri suya düştü. HÖH Meclis Grubu tüm kayıtlardan silah zoruyla dayatılan, bu “yeni” adları taşıyan ve 30 Haziran 2001 tarihine kadar yaşama gözlerini yummuş kişilerin idari yoldan adlarının geri verilmesini önermişti. Birinci okumada kabul edilen öneri, yasanın ikinci okumasında kabul edilmedi.

Çetin tartışmaların yaşandığı yasa fıkraları ve maddelerinden anca yarısı dün kabul edildi.

İkinci denemede toplantı yeter sayısı bulan Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Yasa tasarısının 19. Maddesine gelindiğinde olan oldu. Bu maddeye kadar Türkleri ilgilendiren ve HÖH tarafından yapılan tüm önerileri reddeden iktidar birden bire fikrini değiştirdi. Hukuk İşleri komisyonu başkanı GERB’li Danail Kirilov dünkü gün yapılan oylamada ve reddedilen fıkrayı yeniden oylamaya sunmak istedi. Ancak Reformcu Bloktan General Atatnas Atanasov ve BSB Sol Bulgaristan meclis grubu üyesi Yanaki Stoilov ve Dora Yankova bu duruma karşı geldiler. HÖH Başkanı Lütfi Mestan ara istedi ve bazı hakların tartışılmaz olduğunu hatırlatarak bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Aradan sonra görüşmeler ertelendi.

aaaaaamestan09072015 (1)

Türklerin beklentisi devam ediyor

Hukuk İşleri Komisyonu bu duruma çözüm bulabilirse, önceki gün reddedilen birinci fıkra yeniden oylamaya alınıp evet oyu alırsa, ölülerin Türk adlarının geri alınabilmesine yasal imkân verecek.

Öneri ne diyor?

“Zorla değiştirilmiş ve hayatta olmayan Bulgar vatandaşlarının adları geri alınabilecek. Bu durumda dilekçe ölenlerin yakınları (mirasçıları) tarafından verilecek. Yakınları arasında anlaşmazlık olduğu halde dava bölge mahkemesinde görülecek.”

HÖH bu işlemin idari yoldan yapılmasını istiyor.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş