Dr. Kotsiaros: “Yakında Önce Selanik’te, Ardından da Atina’da Cami İbadete Açılacak”

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Atina Üniversitesi’nin Türkiye uzmanı Dr. Thanassis Kotsiaros, Gediz Üniversitesi’ne konuk
oldu, önce Selanik’te, sonra da Atina’da cami açılacağını söyledi. Türkiye’nin AB adayı olarak
tanınması karşılığında Kıbrıs Rum Kesimi’nin birliğe üye yapıldığını da öne sürdü.
İnönü Vakfı tarafından düzenlenen “90’ıncı Yılında Lozan Antlaşması Etkinlikleri”nin son durağı
Gediz Üniversitesi oldu. Lozan Barış Antlaşması’nın taşıdığı önemin ele alındığı paneller
dizisinin 19’uncu ve son oturumu “Lozan’dan Günümüze Türkiye – Yunanistan İlişkileri” başlığı
altında, Gediz Üniversitesi AB Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Dinleyenler arasında eski Milli
Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun da yer aldığı konferansın açılışını İnönü Vakfı Başkanı ve
İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ile Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik yaptı. Konuşmacı olarak
da Atina Üniversitesi Türkiye Araştırma Birimi Koordinatörü Dr. Thanassis Kotsiaros ve ODTÜ
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Tayfur kürsüye çıktı.
Türkiye uzmanı Yunan akademisyen Dr. Kotsiaros, Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde
tekrar gündeme getirerek Yunanistan’a tepki gösterdiği Atina’da cami olmamasına
değindi, “Yakında önce Selanik’te, ardından da Atina’da cami ibadete açılacak. Bu yönde
hazırlıklar yapılıyor” dedi. Dr. Thanassis Kotsiaros, Türkiye’nin resmen AB adayı olarak tanındığı
1999’daki Helsinki Zirvesi’ne ilişkin de iddiada bulundu, şunları söyledi:
“Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik vetosundan vazgeçmesinin karşılığında, Kıbrıs Avrupa
Birliği’ne üye oldu. Bir bakıma ‘al gülüm ver-gülüm’ politikası izlendi. Ayrıca, Kopenhag
kriterlerini yerine getirerek Avrupalılaşan Türkiye’nin Yunanistan için daha az tehlikeli olacağı
da düşünüldü. Marmara ve Atina depremleri, ardından da Helsinki Zirvesi’yle 2 ülke arasında
ilişkilerde sivil diplomasiye geçildi. Ancak ilişkileri daha ileri götürmek ve kalıcı hale getirmek için
güç kullanımı reddedilerek saldırmazlık anlaşması imzalanmalı, her krizde akla ilk olarak savaş
değil, uzlaşma gelmeli.”
ODTÜ’den Doç. Dr. Fatih Tayfur da Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerinden bağımsız üstünlük
çabalarının hep hezimetle sonuçlandığına işaret etti, şöyle konuştu:  “İki ülke Kıbrıs’ı da
yanlarına alarak siyasi ve ekonomik olarak ortak yönetişim modeline geçmeli. İşbirliği içinde
rekabet edilirse 2 devlet de kazanır, bölgesel kalkınma sağlanır.

http://www.birlikgazetesi.info


İçeriği Paylaş