Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 81’i Simeonov’un istifasını istiyor

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Gallup Sosyolojik Araştırma Ajansı’nın yaptığı telefon anketi sonuçlarına göre vatandaşların % 81’i, Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un engelli çocukların anneleri hakkında kullandığı ifadelerinden dolayı istifa etmesi gerektiğine inanmaktadır. Yüzde 15’i tam aksini düşünüyor, diğerleri ise cevap vermekte tereddüt etmektedir. Hükümetin istifasına gelince vatandaşların yüzde 56’sı istifa etmesine karşı çıkarken yüzde 34’ü istifa etmesinden yana, diğerleri ise cevap vermekte tereddüt etmektedir. Yüzde 64’ü Başbakan Boyko Borisov’un da Simeonov’un tutumu ile ilgili sorumluluk taşıdığını, yüzde 31’i ise tam akdini düşünüyor. Diğer vatandaşlar cevap vermekte tereddüt etmektedir.

Bunlar, ülke genelinde 800 kişi arasında 27 Ekim’den 2 Kasım’a kadar verilerin maksimum temsiliyetini sağlayan bir panel metodolojisi kullanılarak yapılan bağımsız bir telefon anketinden elde edilen verilerdir. Olası sapma % 50’lik katılım oranı için ± 3.7. Örnekleme oranının % 1’i yaklaşık 55 bin kişiye eşittir. Anket araştırması, Devlet Yurtdışı Bulgarlar Ajansı’na yönelik operasyonlardan önce başladı.

Hemen hemen tüm demografik gruplar Simeonov’un istifasını tercih ediyor. Birleşik Vatanseverler koalisyonunun taraftarları istisnai durumdur. Onların yaklaşık % 60’ın istifaya karşı, % 40’a yakını ise istifadan yanadır. Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) taraftarları arasında tam tersi bir tablo görünüyor. Onların yüzde 50’den fazlası istifadan yana, yaklaşık yüzde 40’ı ise karşı çıkıyor. Bu sorunun cevabı elbette, yalnızca belirli skandalın değerlendirilmesini değil, aynı zamanda Simeonov’un siyasete katılımı hakkında anket katılımcılarının genel tutumunu da yansıtmaktadır.

Ancak hükümetin istifası daha fazla görüş ayrılığı getirmektedir. Çoğu toplumsal gruplar hükümetin istifasına karşı çıkmaktadır. Bulgaristan Sosyalist Partisi seçmenleri daha ziyade hükümetin istifasından yanadır. Olası bir seçimde oy kullanmayacak olanlar ve kimseyi desteklemiyorum seçeneğini tercih edenler, yani siyasetten uzak duranlar arasında görüş ayrılığı var.

Hemen hemen tüm toplum kesimleri Başbakan Borisov’un Valery Simeonov’dan kaynaklanan durumdan sorumlu olduğunu düşünüyor. Sadece GERB taraftarları tam aksini düşünüyor, Birleşik Vatansever taraftarları arasında bu konuda görüş ayrılığı var.

Halk, Başbakan’ın pasif kalmasını zor kabul edeceği aşikar ve hükümetin başı olarak onun sorumlu davranmasını istiyor. Vatandaşlar, Simeonov’un görevden alınması bekliyor ve gecikme Borisov’a zarar veriyor.

 

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş