Bulgaristan nüfusu yılda 80 bin kişi azalıyor

Balkanlardan Haberler Haberler
İçeriği Paylaş

Demografi Enstitüsü Müdürü Akademisyen Petır İvanov, demografik krizle ilgili basın toplantısında, ”Resmi istatistiklere göre Bulgaristan nüfusu her yıl 80 bin kişi azalıyor. Doğanların ve ölenlerin sayısındaki fark 50 bin kişi civarındadır” diye açıkladı. İvanov’un ifadelerine göre her gün 4 kişi kanserden ölürken başka 4 kişi de kalp hastalıklarından ölüyor.

Demografi Enstitüsü Müdürü, “Bulgaristan nüfusu 50 binden çok daha fazla kişi azalıyor. Ölüm sayısının doğum sayısından daha fazla olmasından başka ülkeden göç eden vatandaşların da olduğu dikkate alınmıyor. Oysa göç eden vatandaşlardan dolayı da nüfus değişiyor” diye izah etti.

İvanov’un yaptığı hesaplara göre Bulgaristan’ın 6,8 milyon kişilik nüfusundan 1,5 milyonu Roman, 800 bini Türk, 4,5 milyonu ise Bulgardır, ama Bulgarlar kaybolmaya yüz tutmuşlardır. Demografi Enstitüsü Müdürü, “Bulgarlarda ortalama doğum oranı ülkenin önde gelen diğer etnik gruplara göre çok daha düşüktür. İstatistiklere göre 1956-2016 yılları arasında 6 milyon çocuk düşürme vakası tespit edildi. 2016 yılında ise 27 bin çocuk düşürüldü. Bu istatistiklere göre böyle, fakat çocuk düşürme vakalarının gerçek sayısı belli değil” dedi.

Diriliş Partisi Genel Başkanı Kostadin Kostadinov, 8 yıla kadar Bulgaristan’ın etnik yapısında değişiklikler olacağını söyledi. 2007 yılından bu yana yeni doğan çocukların Bulgar asıllı olanların yüzde 50 altında olduğunu belirten Kostadinov, “2025 yılında 2007 yılında doğan çocuklar artık 18 yaşında olacaklar ve aktif ve pasif seçme ve seçilme hakkına sahip olacaklar. Etnik yapıdaki değişim süreci mülteci sorunundan dolayı hızlandırılıyor” diye izah etti.

Akademisyen Petır İvanov, “Bulgaristan, dünyada nüfusu en hızla azalan ve kaybolan ülkedir. Her bir 7 dakikada nüfusu 1 kişi azalmakta ve bu 25 yıldır süregelen bir şeydir. Bulgaristan kayboluyor” diye belirtti.

Bu demografik eğilimden dolayı Dünya Bankası, Evrostat ve ABD Dıişleri Bakanlığının endişelerini dile getirildiğini aktaran İvanov, “Hatta bana bir Avrupa ülkesinin neden böyle hızlı bir şekilde kaybolduğunu sormak için Güney Kore’den Rusçuk’a gelenler bile oldu” diye ifade etti.

Akademisyen İvanov’un ifadelerine göre Bulgaristan’ın ölüm oranı bakımından ikinci sırada olduğu iddiası doğru değildir. İvanov, “Bu sıralamada birinci yerdeyiz” dedi ve 2016 yılında ölüm hızının binde 15,1 kişi ile en yüksek olmasını örnek verdi.

Akademisyen İvanov, “Lesotho, bizim önümüzdeydi, şimdi ölüm oranına göre birinci sıradayız ve doğum oranına göre de sonuncu sıradayız” dedi.

Akademisyen İvanov’un ifadelerine göre Bulgaristan, sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada hasta sayısı en yüksek olan ülkedir. Bulgaristan’ın kanser hastalığı vakalarına göre birinci sırada olduğunu belirten Demografi Enstitüsü Müdürü, her bir 15.vatandaş kanser hastasıdır” diye belirtti. Akademisyen İvanov, Bulgaristan nüfusunun 7,2 milyon kişi değil de 6,8 milyon kişi olduğunu söyledi.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre 2016 yılında doğan bebeklerin sayısı 64 900, Ulusal Doğum Servisi kayıtlarına göre ise 61 014 olduğuna dikkat çeken akademisyen, “Aradaki bu 4 bin çocuk nerede sorusu ortaya çıkıyor-ya çocuk kaçakçılığı söz konusu ve bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor, ya da NSD çalışanlarından birisi işini gerektiği gibi yapmıyor” diye yorum yaptı.

Bulgaristan’da nüfusun değişiminin devam ettiğini aktaran İvanov, NSİ verilerine göre Bulgaristan’dan göç eden 30 bin kişi yerine 2016 yılında ülkeye 21 241 mülteci geldiğini açıkladı.

Demografi Enstitüsü Müdürü, “Bu mültecilerin hangi uyruklardan oldukları bildirilmiyor. Onlar ya Arap veya başka uyruklu mültecilerdir. Genel olarak Bulgar ırkının antropolojik özelliklerini taşımıyorlar” dedi.

Kostadin Kostadinov’un ifadelerine göre ülkede şehir ve köy olmak üzere toplam 5250 yerleşim yeri bulunuyor ve onlardan 600 köyde kimse yaşamıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nikola Altınkov, demografik krizini başka yönden ele aldı. Ekonomiden bahsetmeden demografi konusunu konuşmanın mümkün olmadığını, siyasetten bahsetmeden demografi konusunu konuşmanın ise anlamsız olduğunu söyledi. Prof. Altınkov, Bulgaristan nüfusunun 7 bin kişiden fazla olması için 17.yüzyıldan beri bu topraklarda var olan Roman asıllı vatandaşların topluma entegre edilmesinin arzu edildiği takdirde gelecek üç nesilde mümkün olduğunu kaydetti.

27 yılda nüfusun 2 milyon kişi azaldığını kaydeden Kostadinov, “Savaş ve hiçbir kargaşa yaşamadan nüfusunun üçte birini kaybeden başka bir devlet yok” dedi. Kostadinov, nüfusun artmasına yönelik iki tedbir alınmasını önerdi. Birinci olarak Yunanistan’da yapıldığı gibi vergi ve ekonomik teşvikler uygulanmasını ve ikinci olarak da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Bulgarların ülkeye geri dönmelerinin sağlanmasını önerdi.

Prof. Dr. Altınkov, demografik sorunun ancak siyasetçiler tarafından çözüleceğinin altını çizdi.

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş