Borisov hükümetine karşı ilk gensoru önergesi

Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan’da ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS- HÖH) milletvekilleri ve bağımsız milletvekilleri Georgi Kadiev ve Velizar Ençev’in attığı 69 imza ile sağlık alanında başarısız politika izlediği gerekçesiyle Boyko Borisov’un başkanlığındaki ikinci hükümete karşı ilk gensoru önergesi sunuldu.

Gensoru önergesi tartışmalarının en tez 3 günden sonra ve en geç 7 günden az bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekir ve bu muhtemelen gelecek çarşamba olacaktır. Mecliste tartışmalar bittikten sonra en erken 24 saat sonra oylama yapılmalı ve kabul edilmesi için 121 milletvekilinin gensoru önergesini desteklemeleri gerekiyor. Muhalefetin bu kadar oyu toplayabileceği beklenmiyor.

Üçlü Koalisyon hükümeti döneminde BSP’den Eski Sağlık Bakanı Emil Raynov, gensoru önergesinin verilmesinden sonra bunun Sağlık Bakan’ının öneride bulunup, hükümetin karar vermesinden dolayı gensoru önergesinin tüm hükümete karşı olduğunu kaydetti.

HÖH’ten Hasan Ademov, hükümetin yanlış ve sistematik olmayan bir politika izlediğini ve sağlık sektöründe bir yıl ve birkaç ay boyunca dayatılan komutlu yaklaşımın sigortalı olanların büyük bir kısmının sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakılmasına bakıldığında Bulgaristan vatandaşlarına zararlı olduğunu belirtti. Öte yandan birinin Ulusal Sağlık Sigortası Haritası, diğerinin ise tedavi kurumlarının finanse edilmesine kısıtlama getirildiği 57 Sayılı Kararname ile yapısal ve işlevsel olarak iki engel konulduğunu ileri sürdü.

Ademov, “Bulgaristan’da hastalar da endişeli. Tabii ki, burada hekimlik politikalarını da unutmamız gerekir. Her durumda yürütülen politikada düzeltmeler yapılmasını istiyoruz, çünkü bu politika Bulgaristan vatandaşları için zararlıdır” dedi.

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş