Başmüftülüğe ait bir mülkle ilgili dolandırıcılık girişiminde bulunuldu

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Filibe şehrinin merkezindeki ünlü Viyana Kafesinin bir icra memuru tarafından mühürlenip kilitleri değiştirildiği açıklandı. Bu mülk Başmüftülüğe ait ve vakıf malı statüsündedir.

İcra memuru Mariana Obretenova, hiçbir zaman hukuki ilişki içinde olmadıkları bir şahsı yerleştireceğini Başmüftülük, Filibe Müslüman Encümenliği ve kiracıya bildirmeksizin binayı mühürleyip kilitlerini değiştirdiği belli oldu.

Todor İvanov adında birinin Ümit Propartis Ltd. Şirketini söz konusu mülkü kendisine teslim etmesi için mahkum ettirdiği ortaya çıktı. Oysa bu bina ne bu şirkete aittir, ne de maliki bu şahıstır.

Başmüftülük, icra memurunun keyfi eylemlerinden dolayı tüm yetkili makamları haberdar etti.

Hatırlatmak gerekirse, 2013 yılında Filibe’de başka bir mübaşir de şehrin merkez sokağında bulunan bir binayı satmaya kalkıştı. İcra memuru Veliçko Apostolov, Başmüftülüğün tek başına bir tüzel kişi olduğunu ve Aşim Asanov’un imzasını encümenliği, bölge müftülüğünü ve başmüftülüğünü mecburi kılmak için yeterli kabul ederek, mülkün fiyatını birkaç misli düşürerek satışa çıkarıyor. Olayla ilgili Adliye Bakanlığı Müfettişliği, Başsavcılık, Bölge Savcılığı, İcra Memurlar Odasına ihbarda bulunuldu. Bu nedenle Veliçko Apostolov’a karşı disiplin soruşturması başlatıldı.
Filibe Bölge Mahkemesinin kararıyla mülkün satışı durduruldu.

Filibe’de eski Müslüman Encümenliği başkanları tarafından geriye dönük imzalar atılarak, sahte belgelerle yapılan dolandırıcılık girişimleri bitmiyor.

Şimdiye kadar 220 000 leva dolandırılması önlendi. Satışı ilan edilen mülkün tutarı ise 1 milyondan fazla.

Başmüftülük, vakıf mallarıyla ilgili makamı kötüye kullanılmasından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, yetkili makamların icra memurların faaliyetine daha sıkı denetim uygulamaları çağrısında bulunuyor.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş