Türk Kültür ve Sanat Derneği kuruldu

Balkanlardan Haberler

28 Nisan 2011 tarihinde Kırcaali’de kurulan Türk Kültür ve Sanat
Derneği /TÜRKSAD/ faaliyete başladı.

Kırcaali İl Mahkemesi’nin 28 Mayıs 2011 tarihli kararıyla resmileşen
dernek, Bulgaristan’daki Türk kültürünün geliştirilmesi yönünde
faaliyette bulunacak. Derneğin başlıca amaçları: Bulgaristan
Türklerinin kültürünü, folklorunu, gelenek ve göreneklerini araştırıp
geliştirmede katkıda bulunmak. Türk dilinin okutulması ve
geliştirilmesinde çaba göstermek. Yurtiçi ve yurtdışında Türk
kültürüyle ilgili çalışan kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak
işbirliği yapmak. Türk dili ile ilgili ulusal ve uluslararası
seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek. Ulusal ve uluslararası
Türk folklor festivalleri düzenlemektir.
Türk Kültür ve Sanat Derneği’ne Başkan Müzekki Ahmet, Başkan
Yardımcısı Seyhan Mehmet ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Bekir seçil.

 

Bir Cevap Yazın