Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı ihlalleri sürüyor Kaynak: Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı ihlalleri sürüyor

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları görmezden gelerek Türk azınlığı mağdur ediyor.

Yunanistan’daki Batı Trakya Türk azınlığı, Türk etnik kimliğinin inkarı, eğitim, çift başlı müftülük, vakıflar sorunu, işsizlik gibi pek çok sebeple göçe zorlanıyor.

Lozan Barış Antlaşması’na rağmen Türk azınlığın haklarını ihlal etmeye devam eden Yunan yönetimi, “Türk azınlık” ifadesinin Lozan Barış Antlaşması’nda yer almadığını ileri sürerek, Batı Trakya Türk azınlığının etnik kimliğini inkar ediyor.

“Türklerin etnik kimlikleri inkar ediliyor”

Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, “Batı Trakya Türklerinin pek çok sorunu var. Bunlardan birisi Batı Trakya’daki Türklerin etnik kimliklerinin inkarıdır” ifadelerini kullandı.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray Hasan ise, “1928 yılında kurulmuş Gümülcine Türk Gençler Birliği, 1927 yılında kurulmuş İskeçe Türk Birliği ve 1936’da kurulmuş olan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, isimlerindeki Türk kelimesinden dolayı maalesef 1983’te mahkeme kararıyla kapatılmış bulunmaktadır” dedi.

Yunan yönetimi ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Atina aleyhine aldığı kararlara rağmen haksız uygulamayı sürdürüyor.

Eğitim alanındaki ihlaller

Batı Trakya Türk azınlığının eğitim alanındaki hakları da görmezden geliniyor. 2011’den itibaren Türk azınlığa ait onlarca ilkokul kapatıldı veya birleştirildi. Yeni azınlık okullarının açılmasına da izin verilmiyor.

Asafoğlu, “Maalesef eğitim alanındaki sorunlarımızın çözümü için halen herhangi bir adım atılmadı. Maalesef, anaokullarımızda Türkçe ve Yunanca olarak 2 dilli eğitim yapılması yönündeki talebimiz kabul görmüyor” diye konuştu.

Çift başlı müftülük

Müftü sorunu da henüz çözüme kavuşmuş değil. Batı Trakya Türk azınlığı daha önce kendi müftüsünü seçebiliyordu. Ancak Atina 1990’da yeni kararname ile müftüleri merkezden atamaya başladı.

Bu uygulamanın halk arasında kabul görmemesi nedeniyle bölge insanı, kendi istediği müftüyü seçmeye devam etti. Şimdi ise müftülük, seçilmiş ve atanmış olarak 2 başlı sürüyor.

Türk azınlığın vakıflarındaki idare heyetlerini de azleden Atina, yine kendi belirlediği kişileri tayin ediyor.

Ekonomik geri kalmışlık

Batı Trakyalı Türkler, ekonomik geri kalmışlıkla da mücadele halinde. Yunanistan İstatistik Dairesi verilerine göre, ülkenin en geri kalan bölgesi Batı Trakya Türklerinin yaşadığı İskeçe ve Rodop illeri.

Asafoğlu, “En güncel olan sorun, ekonomik sorundur. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının belini büken en büyük sorun işsizliktir ve insanlarımızın istihdam sorunudur” ifadelerini kullandı.

Eğitim, turizm gibi sebeplerle ülkeden kısa süreli ayrılanlar, Yunan Vatandaşlık Yasası’nın 19’uncu maddesine istinaden vatandaşlıktan atıldı. Keyfi uygulama ile vatandaşlıktan çıkarılan 60 bin kişinin 50 bini ise Türk.

Madde, 1998’de Avrupa’nın zorlaması ile iptal edilse de mağduriyetler giderilmedi.

Kaynak: TRT Haber

Kaynak: Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı ihlalleri sürüyor


İçeriği Paylaş