Yunanistan Türk azınlığa yönelik baskılarından vazgeçmiyor

Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan, Batı Trakya ve Oniki Adalar’daki Türk azınlığa yönelik inkarcı siyasetini sürdürüyor. Yunanistan’da yaşayan Türklerin eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunlar yıllardır devam ederken, Atina yönetimi sorunları çözmek yerine Türk azınlığa yönelik baskılarını artırıyor. Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde 150 bine yakın Türk azınlık yaşıyor. Hakları 1923 Lozan Antlaşması kapsamında teminat altında tutulan […]

Devamını oku

Romanya mı?

Lütvi MESTAN- Nüfusunun anca yüzde 2’si Müslüman olan Romanya, başbakanı olarak Suriyeli ile evli Tatar Türkü Müslüman Sevil Şaydeh’i aday gösterdi. Ağırlıklı olarak Ortodoks Romen olan halk son cumhurbaşkanı seçiminde Alman asıllı Protestan Klaus Yohannes’i cumhurbaşkanı seçtiydi. Böylece, kavme dayalı olmayan ve önyargılardan arınmış çağdaş yurttaş ulusu oluşturulur. Romanya örneği, bastığı zeminin hukuk devleti, gerçek […]

Devamını oku

AGİT seçim sürecinde ana dilde propagandayı tavsiye etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilȃtı (AGİT), Bulgaristan’a seçim kampanyalarında ana dilinde propaganda yapılmasına izin verilmesini teklif etti. AGİT, Bulgaristan’a 2011 yılında düzenlenen yerel seçimlerde de ana dilinde propaganda yapılması önerisinde bulunmuştu. AGİT, tezini Birleşmiş Milletlerine (BM) bağlı İnsan Hakları Komitesinin“oylamaya ilişkin bilgi ve materyallere ana dilinde de ulaşılm sağlanmalı” ilkesine dayandırıyor. Ancak Seçim değiştirilirken BM’nin bu […]

Devamını oku

Yunanistan’a ‘Batı Trakya’ uyarısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Batı Trakya’daki Türk azınlıkla ilgili verdiği kararlara saygı göstermediği için Yunanistan’ı ikinci kez uyardı. AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi, Batı Trakya’da Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının yaptığı başvuruyla ilgili 2007 yılında Strasbourg Mahkemesi’nde ihlal kararı çıkmasını ardından Yunanistan’ın kararın hükümlerini hala yerine […]

Devamını oku

‘Yunanistan önce AİHM kararlarını uygulasın”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye’ye yönelik açıklaması hakkında, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir ülkenin bununla ilgili tavsiyelerde bulunmaktan ziyade, ülkemizde azınlık hakları alanında atılan adımlar doğrultusunda hareket etmesinin, azınlıkları iki ülke arasında bir dostluk köprüsü haline getirmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir” ifadesini kullandı. Gümrükçü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de azınlık […]

Devamını oku

Türk Azınlık “240 İmam Yasası”nı kabul etmediğini bir kez daha haykırdı

Halk arasında “240 İmam Yasası” olarak bilinen, 2007 yılında parlamentoda kabul edilen, ancak Batı Trakya Türkleri tarafından kabul edilmeyen ve bu sebeple 2007’den beri uygulanamayan 3536/2007 sayılı yasanın bazı maddelerinde bazı değişiklikler yapılarak Yunan parlamentosunda tekrar onaylanması Batı Trakya Türkleri’nin tepkisine neden oldu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun sözkonusu yasa ile ilgili yaptığı açıklamadan […]

Devamını oku

Yunanistan’da azınlık haklarının son durumu

I- Batı Trakya Türk Azınlığı 1.Genel Batı Trakya’daki Türk Azınlığının nüfusunun 150.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Lozan belgelerine göre, 1923 yılında 129.120 olan Batı Trakya Türk nüfusu bölge nüfusunun % 68’ini teşkil ederken, bugün 150.000 nüfusla bölge nüfusunun ancak % 35’ini oluşturmaktadır. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı tarihte ve Lozan Konferansı belgelerine göre toprak mülkiyetinin % 84’üne […]

Devamını oku

Değiştirilen Tarih: Bulgaristan örneği

Kabile sisteminden uluslaşmaya geçiş aşamasında insan topluluklarının karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Söz konusu insan topluluğu tam anlamıyla ulus olabilmesi için bir takım şartları taşımak zorundadır: ortak bir dile sahip olmak, ortak tarih, günümüzde birlikte yaşamak ve gelecekte de aynı beraberliği sürdürme eğiliminde olmak, bireyler arasında kültürel ve duygusal ortaklık gibi… Belirtilen bu […]

Devamını oku