T.C. FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİ PERSONEL ALIM İLANI

Duyurular
İçeriği Paylaş

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği emrinde çalışmak üzere, “Mahalli Sekreter” kadrosuna yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Alanında tecrübe sahibi olmak.
3) Yabancı uyruklular için Türkçe’ye vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise Bulgarca bildiğini belgelemek.
4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.
5) Bulgarca-Türkçe-Bulgarca yazılı ve sözlü tercüme yapabilmek.
6) Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
7) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.
8) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.
9) Bulgaristan vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.
10) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.
9) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

Yukarıdaki nitelikleri taşıyan adayların;

1- Bir dilekçe,
2- Açık adres ve iletişim bilgilerini de içeren fotoğraflı Türkçe ve Bulgarca özgeçmiş,
3- İşe neden talip oldukları ile işte nasıl performans sergileyecekleri hakkında iki sayfayı geçmeyecek şekilde kendi el yazısıyla kaleme alınmış Türkçe bir kompozisyon

ile birlikte en geç 22/06/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Ataşeliği’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazılı-Sözlü sınav yeri ve tarihi bilahare müracaat eden adaylardan uygun görülerek onaylananlara bildirilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru sahibi tarafından sağlanan tüm veriler Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında korunarak sadece bu amaçla kullanılacak ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

İletişim bilgileri:
Adres: T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği, Filip Makedonski ¹ 10, Plovdiv, 4000

Tel: 032 275 185, E-posta: filibe@ticaret.gov.tr

 

Kaynak: KIRCAALİ HABER

 


İçeriği Paylaş