Kilise restorasyonuna izin vermeyen Metropolit…

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender ilçeden yaklaşık 200 kişinin Filibe Piskoposluğu önünde protesto gösterilerine hazırlandığını bildirdi. Vatandaşların somut olarak Filibe dini lideri Metropolit Nikolay’a karşı öfkeli oldukları belli oldu. Buna sebep ise dini liderin Filibe Piskoposluğu sınırlarında bulunan üç kilisenin onarımına izin vermediği anlaşıldı. Böylece Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında kazanılan 200 bin levanın kaybedildiği açıklandı.

Yerli Hıristiyanlar, Metropolit Nikolay’ın kiliselerin onarımına razı olmaması sebebinin Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender’in Müslüman olmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Metropolit Nikolay ile bu konuda her hangi bir anlaşma yolu bulunamadığından dolayı protesto gösterisinden başka çareleri kalmadığı belirtiyorlar.

Mümün İskender, “15 Aralık 2013 tarihine kadar Metropolit Nikolay gereken belgeleri imzalamazsa, Mineralni Bani Belediyesi 1,2 milyon leva kaynak kaybediyor” diye bildirdi.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş