Bulgaristan’da nüfus sayımında 508 378 kişi kendini Türk olarak tanımladı

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül 2021 itibariyle  Bulgar etnik grubu 5 118 494 kişiyi veya nüfus sayımında etnik köken sorusuna cevap verenlerin %84,6’sını oluşturuyor, 2011 yılına göre ülkedeki bu etnik grubun payı 0,2 puan azaldı.

508 378 kişi veya yanıt verenlerin %8,4’ü kendilerini Türk etnik grubuna ait olarak tanımladı. Türk etnik grubunun toplam nüfus içindeki göreceli payı 2011 yılına göre 0,4 puan azaldı.

266 720 veya yanıt verenlerin %4,4’ü, kendini ülkede üçüncü en büyük etnik grubu Roman olarak tanımladı. Bu etnik grubun toplam nüfus içindeki göreceli payı 2011 yılına göre yüzde 0,5 azaldı.

79 006 kişi veya %1,3’ü kendilerini diğer etnik gruplara ait olarak tanımladı.

1143 kişi kendini Makedon, 15 000 kişi Pomak ve 10 800 Müslüman Bulgar olarak tanımladı.

15 746 (%0,3) kişi etnik kimliğini tanımlayamadığını belirtti. 63.767 veya yanıt verenlerin %1.0’ı “Cevap vermek istemiyorum” yanıtını verdi.

5 037 607 kişinin veya nüfusun %85,3’ünün ana dili Bulgarca, 514 386 kişinin veya nüfusun %8,7’sinin ana dili Türkçe, 227 974 kişinin veya nüfusun %3,9’unun ana dili Roman Dili’dir. 62 906 kişi veya nüfusun %1,1 ana dili olarak başka bir dili belirtti.

Bulgar etnik topluluğu, il nüfusunun sırasıyla %29,0’unu ve %39,7’sini oluşturduğu Kırcaali ve Razgrad (Hezargrat) illeri dışında tüm illerde nüfusun etnik bileşiminde baskındır.

Türk olduğunu beyan eden kişiler, Kırcaali (%64,5) ve Razgrad (%50,4) bölgelerinin nüfusunun yarısından fazlasıdır. Türk etnik grubuna ait kişilerin oluşturduğu nüfusun daha yoğun olduğu bölgeler arasında ayrıca Tırgovişte (Eskicuma) (%37,7), Silistre (%37,1) ve Şumnu (%31,3) bulunmaktadır. Toplamda beş bölgede kendini Türk olarak tanımlayan nüfusun neredeyse yarısı yaşıyor.

Roman etnik grubuna ait kişiler, ülkenin tüm bölgelerine dağılmışlardır. Romanların toplam nüfus içindeki en büyük payını %15,3 ile Sliven ve %11,5 ile Montana bölgelerindeki nüfus oluşturuyor. Bu illeri %8,0 ile Şumnu, %7,2 ile Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) ve %7,1 ile Yambol (Yanbolu) takip etmektedir.

Dini Mensubiyet

Bulgaristan’da 4 219 270 kişi veya soruyu yanıtlayanların %71,5’i Hristiyan dinine mensuptur. 638 708 kişi veya nüfusun %10.8’i Müslüman olduğunu, 1736 kişi Yahudi olduğunu belirtirken 6451 kişi de başka dini inançlara sahip olduğunu açıkladı.

7 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 305 102 (%5,2) kişi ateist olduğunu belirtirken 259 235 (%4,4) kişi de dini inancını belirlemekte güçlük çekti. 472 606 kişi (%8,0) ise bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi.

Hıristiyanlar arasında Doğu Ortodoks mezhebine mensup olan 4 091 780 kişi çoğunlukta olup Hristiyanlık dinine mensup kişilerin %97,0’ını oluşturuyor. Onları Protestan mezhebine mensup 69 852 (%1,7) kişi, Katolik mezhebine mensup 38 709 (%0,9) kişi ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne mensup 5002 (%0,1) kişi izledi. 13 927 kişi veya soruyu yanıtlayanların %0,3’ü diğer Hıristiyan mezheplere  mensup olduğunu beyan etti.

Dini ve Etnik Kimlik

Bulgar etnik grubuna mensup 3 980 131 kişi veya %79.9’u Doğu Ortodoks, 33 749 kişi (%0.7) Katolik, 34 152 kişi (%0.7) Protestan mezhebine ve 107 777 kişi (% 2.2) İslam dinine mensuptur. 245 845 (% 4,9) kişi “Dinim yok” cevabını verirken 190 807 kişi veya kendini Bulgar olarak tanımlayanların % 3,8’i “Dinimi belirleyemiyorum” cevabını işaretledi.

Kendini Türk olarak tanımlayan 447 893 kişi (%89,1) Müslüman olduğunu belirtirken 4435 (%0,9) Türk de Doğu Ortodoks mezhebine mensup olduğunu beyan etti. Türk etnik gruba ait 3195 kişi (%2,6) herhangi bir dine mensup olmadığını, 15 622’si (%3,1) ise dini inancını belirleyemediğini açıkladı.

Roman etnik grubuna mensup kişiler arasında Doğu Ortodoks dinine mensup olanlar 75 745 kişi veya %29.1 olup baskın gelmektedir. Romanların 45 817’si (%17.6) Müslüman, 32 325’i (%12.4) Protestan, 37 232’si (%14.3) ateist olduğunu ve 41 517’si (%15.9) dini inancını belirleyemediğini belirtti.

Dinini belirtmek istemeyenlerin oranı %9,1 ile Romanlar arasında en yüksek olup, en düşük ise %4,0 ile Türkler arasındadır.

 

Kaynak: KIRCAALİ HABER

 

 


İçeriği Paylaş