Batı Trakya’da Türkçe dersi protestosu

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Batı Trakya’da Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencileri, Türkçe ders saatlerinin azaltıldığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Batı Trakya‘da, Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, Türkçe ders saatlerinin azaltıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Okul Encümen Heyeti’nin kararıyla gerçekleştirilen eylemde, okula çantasız gelen öğrenciler, okul kapılarına kilit vurarak öğretmenlerin okula girmesine izin vermedi. Öğrenciler, Gümülcine’de diğer azınlık okullarında uygulanan ders programının Medrese-i Hayriye’de de uygulanmasını talep etti.

Medrese-i Hayriye Encümen Heyeti üyeleriyle velilerin de destek verdiği eylemde, “Tüm Azınlık okullarında olduğu gibi, Türkçe ile Yunanca müfredatın arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz”, “Medrese-i Hayriye’de ana dildeki eğitimi ve din eğitimini kısıtlayan kararın iptal edilmesini istiyoruz” yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medrese-i Hayriye’de Türkçe yapılan ders saatlerinin, Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla azaltıldığını ancak bu uygulamanın öğrenci ve veliler tarafından reddedildiğini söyledi.

Molla, “Son sınıfta ise Türkçe dersler tamamen kaldırıldı. Buna itiraz ediyoruz ve azınlık okullarında iki dil arasındaki eşitliğin mutlaka okulumuzda da uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

Medresenin Gümülcine Müslüman Cemaati Vakıflarına ait bir kurum olarak uzun bir süredir dini eğitim veren imam hatip formatında bir okul olduğunu anlatan Molla, şöyle konuştu:

“Biz burayı dini eğitim veren bir azınlık okulu olarak biliyoruz ve yasal hakkımız neyse onu istiyoruz. Eğer bu okul bir azınlık okuluysa bütün azınlık okullarında mevcut olan ve anlaşmalara göre uygulanan programın burada da uygulanmasını istiyoruz. Dini bir kurum olma özelliği itibarıyla da din derslerinin azaltılmasını kabul etmiyoruz.”

“Bu uyarı mahiyetindedir”

Molla, Medrese-i Hayriye’nin Müslüman Türk azınlığa ait tarihi bir okul olmasına rağmen statüsünün tam olarak belli olmadığını aktararak uygulanan tedrisatın zaman zaman Yunan yönetim tarafından keyfi kararlarla değiştirildiğinin altını çizdi. Molla, şunları söyledi:

“Medresemizde uygulanan tedrisat, diğer azınlık okullarında olduğu gibi Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ancak son yıllarda okulumuzda uygulanan programda diğer azınlık okullarına göre bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce de 1983’te Türkçe yapılan bazı dersler Yunanca yapılmaya başlamıştı. Türkçe derslerinin azaltılması, veli ve öğrencilerin görüşü ve onayı alınmadan yapılıyor. Halbuki burası bir azınlık okulu, bir vakıf okulu. Bu gibi kararlar alınırken mutlaka bizim de görüşlerimize başvurulmalıydı ve bundan sonra da başvurulmalı. Medresemizin azınlık okulu ve vakıf statüsü de artık net olarak tescil edilmeli.”

Veli ve öğrencilerin bu konudaki taleplerini yazılı olarak tüm ilgili Yunan makamlarına ilettiklerini ve cevap beklediklerini vurgulayan Molla, “Öğrencilerin bu eylemi uyarı mahiyetindedir ve iki gün sürecek. Daha sonra ne olur bilmiyorum.” diye konuştu.

Boykota destek veren velilerden Selahattin Kesit de bu uygulamayla asıl amacın “uzun vadede İslam’ın içerisine Hıristiyan öğeleri zihinsel olarak aşılamak” olduğunu dile getirdi.

Medresenin 5 asırlık geçmişi olan tarihi bir okul olduğunun altını çizen Kesit, “Biz, anlaşmalarla belirlenmiş temel azınlık tedrisatı istiyoruz. Ve derslerin anlatım ve eğitiminin bizim lisanımızda yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

1455’ten beri eğitim veriyor

Gümülcine’de, Müslüman Cemaati Vakflarına ait Medrese-i Hayriye, ilk olarak 1455’te Sohtabaşı Ali Bey tarafından “Sohtalar Medresesi” adıyla kuruldu.

Tarihi süreç içerisinde Yunancanın da okutulması şartıyla bölgedeki diğer medreselerle birleştirilerek “Hayriye Medresesi” adını alan medrese, 1923’ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına bağlandı.

Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren medreseye, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise denkliği getirildi.

Bugün 350 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunan ve Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medresede, dini derslerin yanı sıra fen dersleri de okutuluyor.

 

 

Kaynak: AA


İçeriği Paylaş