BAN: Bulgaristan’ın nüfusu 2040 yılına kadar yüzde 20 azalacak

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN) Nüfus Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan 2015-2040 dönemi için Bulgaristan’ın demografik gelişimi ile ilgili tahmini rapora göre Bulgaristan nüfusu 2040 yılına kadar yüzde 20 – 25 oranında azalacak. Rapor, Eurostat, Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI), Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından resmi tahmini verilerin karşılaştırılmasına dayalıdır.

Rapor, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Çalışmanın ana sonucu şudur ki, önümüzdeki birkaç on yılda ülkenin demografik gelişimindeki eğilimlere benzer eğilimler görüleceği anlaşılıyor.

Rapora göre, erkek ve kadınların çeşitli şekilde etkileyen ölüm oranının düşmesi öngörülmesine rağmen, nüfusun cinsiyet yapısı sabit kalacaktır. 20 yaşın altındaki gençlerin oranı korunacak, 65 yaş üstü yaşlılar ise önemli oranda artacaktır. Bu, aynı zamanda çalışma yaşındaki nüfusun sayısındaki ve payındaki azalma tahminini de belirler.

Bölgesel bazda nüfus düşüşü, başkent dışında kalan hemen hemen bütün illeri kapsamakta ve bu sürecin dönem boyunca devam etmesi beklenmektedir.

Pan-Avrupa düzeyinde nüfusun azalacağı tahmin edilen tek ülke Bulgaristan değil.

Eurostat verilerine göre, Litvanya, Letonya, Romanya, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, Polonya, Macaristan, Estonya, İtalya ve Slovakya olmak üzere nüfusun daha 11 başka ülkede azalması bekleniyor. Nüfus sayısının 2040 yılına kadar değişmeden kalması beklenen Slovenya ve Çek Cumhuriyeti de bu gruba şartlı olarak dahil edilebilir. Bu durum, AB ülkelerinin neredeyse yarısında bir nüfus düşüşünün beklendiği sonucuna götürüyor.

Farklı tahmini veriler, ölüm ve doğum oranlarında beklenen iyileşmeye rağmen, ülke nüfusunun artış momentumunun durgunluk aşamasına ulaşmış olabileceğini göstermektedir. Etkilerinden dolayı periyodik doğurganlık oranları, basit bir demografik üreme için gerekli seviyeye yükselse bile ( ki böyle bir şey yakın gelecekte beklenmiyor), nüfus sayısının azalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

 

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş