Balkan Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği: Bulgaristan’dan Kocaeli’ye Uzanan 38 yıllık Onurlu Bir Mücadele

Bal-Türk'ten Haberler
İçeriği Paylaş

11 Haziran 1985 tarihi, Balkan Türkleri için unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte kurulan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adıyla Bal-Türk, Bulgaristan’da yaşanan asimilasyon politikalarına karşı mücadelede öncü bir rol üstlenmiştir. Dernek, Türkiye genelinde ve özellikle Kocaeli’de düzenlediği çeşitli mitingler ve etkinliklerle Bulgaristan’da yaşananları duyurarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Bal-Türk’ün misyonu, Bulgaristan’da yaşayan Türk toplumunun kültürel ve insani haklarını savunmak, asimilasyon politikalarına karşı direnmek ve dayanışma içerisinde olmaktır. Dernek, etkili faaliyetleriyle Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zulmü dünya gündemine taşımış, insan hakları ihlallerine karşı uluslararası baskıların artmasını sağlamıştır.

Bu faaliyetlerin sonucunda 1989 yılında Bulgaristan Türkleri için zorunlu göç süreci başlamıştır. Bal-Türk’ün çabaları, göç eden Bulgaristan Türklerinin Kocaeli ilçelerinde yerleşmesine ve yeni hayatlarına adapte olmasına yardımcı olmuştur. Dernek, bu süreçte sosyal, kültürel ve ekonomik destek sağlamış, Bulgaristan Türklerinin topluma entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.

Bugün de Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kuruluşunda benimsediği misyon ve değerlerle saygın bir dernek olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek, Balkan camiası içerisinde güçlü bir ses olmayı sürdürerek Türk kültürünün yaşatılması, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bal-Türk’ün kuruluşunun üzerinden geçen yıllar, Bulgaristan Türklerinin zorlu mücadelesini ve göç sürecini hatırlamamıza vesile olmuştur. Bu mücadele, kültürel kimliğin korunması ve insan haklarının savunulması açısından önemli bir örnektir. Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, geçmişteki başarılarının mirasını taşıyarak gelecekte de Balkan Türkleri için önemli bir dayanışma platformu olarak varlığını sürdürecektir. Derneğimizin 38. Kuruluş yıldönümünde de tüm kurucularımız başta olmak üzere 38 yıllık dernek geçmişinin çeşitli dönemlerinde hizmet eden Tüm Genel Başkan, Şube Başkanları, Yönetim kurulu üyeleri ve çok kıymetli üyelerimize hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Günay UZUN

Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan


İçeriği Paylaş