Bal-Türk Genel Merkez 14. Olağan Genel Kurul İlanı

Duyurular
İçeriği Paylaş

KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurulu 11 Ocak 2015 Pazar günü saat 10:00’da Kozluk Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Caddesi No: 59 İzmit /  KOCAELİ adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 18 Ocak 2015, Pazar günü saat 10:00’da aynı gündemle, Kozluk Mahallesi Seka Park Alanında bulunan Sekapark Otel Düğün Salonu İzmit / KOCAELİ adresinde  nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,

2 – Divan Teşekkülü,

3 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası;

5 – Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

6– Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7– Tüzük değişikliği,

8 – Yönetim ve Denetim Kurulları ile federasyon delegelerinin seçimi,

9– Derneğin taşınmazlarının satılması, kiraya verilmesi veya taşınmaz satın alınması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10 – Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılmasına ve ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11 – Dilek ve temenniler,

12 – Kapanış.


İçeriği Paylaş