Bal-Türk Derince Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı

Duyurular
İçeriği Paylaş

GENEL KURUL İLANI

 

KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ DERİNCE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 02 Kasım 2014 Pazar günü saat 10.00’da Dumlupınar Mah Erdem Sok no:18 Dükkan no:1 Derince/ Kocaeli adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 09 Kasım 2014, Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi,

3 – Saygı duruşu,

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

6 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7 – Şubenin feshinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 – Şubenin devamına karar verildiği takdirde yönetim ve denetim kurullarının seçimi,

9 – Dilekler ve temenniler,

10 – Kapanış.


İçeriği Paylaş