AB Savcılığı kuruluyor

Balkanlardan Haberler Haberler
İçeriği Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, AB Savcılığı kurulması kararını resmi olarak kabul etti. Lüksemburg’da gerçekleştirilen konsey toplantısına katılan Bulgaristan Adalet Bakanı Tsetska Tsaçeva, “Ülkemiz bu konuda kati bir görüşe sahip. Bulgaristan, AB’nin mali çıkarları ile ilgili suçlar işleyenlerin etkili bir şekilde cezai kovuşturmasına imkan veren AB düzeyinde kurumsal tedbirler alınmasını destekliyor” diye kaydetti.

AB Savcılığı’nın faaliyetine AB üyesi toplam 20 ülke iştirak edecek.

Tsaçeva, “Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında öncelikli olarak AB Savcılığının teşkilatlandırılması için gerekli adımların atılması yönünde çalışacak” diye belirtti. Bununla birlikte ülkemiz savcılık makamı kurma planını desteklemeyen AB ülkeleri ve AB Adli İşbirliği Birimi (Eurojust) ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) dahi ortak çalışılan kurumlar ve servislerle de ilişki kurma görevini üstlenecek.

Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında AB Savcılığı konulu bir konferans yapılması öngörülüyor. Konseyin gündemi kapsamında mülkiyetin korunması ve müsadere edilmesi konusunda alınan kararların karşılıklı tanınması konusu da tartışıldı.

Tsaçeva, “Bu konu AB açısından son derece önemli ve terörizm ile organize suçların finansmanı ile mücadele etmek için Birliğin kapasitesinin güçlendirilmesine yöneliktir. Konu Bulgaristan için de kilit bir konudur” dedi.

Bakan’ın ifadelerine göre bu yönde ortak bir enstrümanın kabul edilmesi organize suç örgütleri ve terörizmin finansmanı ile mücadelede gerçek sonuçlar alınmasına yol açacak.

Tsaçeva’nın ifadelerine göre suç faaliyeti ile ilgili olarak mülkiyetin korunması ve müsadere edilmesi terörizmin finansmanı ve başka ağır suçlarla mücadelenin temelini oluşturuyor. Bakan, “Bu tür hareketler, yasadışı varlıkların yasal ekonomiye girmesinin önünü kesiyor” diye belirtti.

AB Komiserleri Günter Oettinger ve Vera Yourova, AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nin AB Savcılığı kurulması teklifini onaylaması ile ilgili olarak ortak basın açıklaması yaptılar.

AB Komiserleri, “AB Adalet ve İçişleri Konseyi’ni bugün AB Savcılığı kurulması kararını kabul etmesinden dolayı tebrik ediyoruz” diye ifade ettiler. Onlar, AB Savcılığı kurulmasının AB tarihçesinde önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorlar. Oettinger ve Yourova, AB bütçesini zarara sokan çoğu mali suçların ulus ötesi olduğunu ileri sürdüler.

AB Komiserleri, başka AB ülkelerinin de AB Savcılığına iştirak edeceği ümidini ifade ettiler. Onlar, AB bütçesini yolsuzluk ve dolandırıcılığa karşı korumaya yönelik ortak çabaların tüm AB ülkeleri tarafından destekleneceğinden emin olduklarını dile getirdiler.

Önümüzdeki yıl AB Komisyonunun savcılığın görevlerinin ileride olası genişletilmesine yönelik atılacak adımları belirlemesi bekleniyor. Savcılık makamının görevinin sınır ötesi terör suçlarını da kapsaması düşünülüyor.

Günter Oettinger ve Vera Yourova, AB Savcılığı kurulması teklifinin kabul edilmesinden sonra AB Savcılığının 2020 yılının ilk aylarında faaliyete başlaması yönünde çalışılacağını belirttiler.

Bugünkü AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında üçüncü ülkelerin vatandaşların mahkeme önüne çıkarılması için parmak izlerinin ve verilerin değiş tokuşu ve korunmasına ilişkin merkezi sistem oluşturulmasına yönelik bir düzenleme de ele alındı.

 

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş