Протест срещо реставрирането на Джамияата в карлово

Български Новини
İçeriği Paylaş

Кметът на Гр.Карлово Др.Емил Кабаиванов обяави че е против връщането на Джамияата кояато е на име Куршун Джамии дасе върне на мюсулманите което решение излезе от окръжнияат съд във Гр.Пловдив.
Кабиванов започвайки да събира подписи от населението и от околността,обявявайки че е събрал над 5000 хиляди подписа зада поднесе списъка във окръжният съд за да отменяат решението.
Джамияата преди около столетие през 1964 година е обяавена като културен паметник но за голяамо съжаление Джамияата е в безобразно състояание.
Вчера Кабаиванов поднесе свояа списък във съда и каза че подписите усилено се увиличават той също така каза че 95% от населението в градът са християани за това не трабвало дасе връща Джамияата или дасе реставрира.Кабаиванов също че ще продължи дейностаси и ще предаде молба също до Министерството и на окръжнияат съвет,той потвърди също че две Църква и една Джамияа са достатъчни за градът.
Кметът подсети че ако се отвори Джамияата щесе получат лоши безредици и комфликти между гражданите.
Главнияат секретар на Мюфтийството Ахмет Ахмедов отвърна че Джамияата за дасе отвори то това зависи от населението и от нуждите но това не значи че неможе дасе отвори като културен център.
Ахмедов подсети че Джамияата е построена върхо основите на грохналата Църква Света Петка през Османско време на 15 век от Военнияат командир Карли Али Бей.


İçeriği Paylaş