Batı Trakya’da azınlık anaokullarına geçit yok

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Yunanistan Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenim ve Din İşleri Bakanlığı, Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi’nin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın iki dilli azınlık anaokulu ile ilgili mektubuna olumsuz cevap verdi. Mektupta bakanlık azınlık anaokulları açılması talebini iki ayrı müfredata sahip anaokulların faaliyeti parçalanmış okullar yaratılması anlamına geldiğini ve bu yönüyle bu önerinin geçmişe ait pedagojik anlayış ve öğretim önerisi olduğunu söyledi. Bakanlık, iki dilli azınlık anaokulları yaratılmasının çocuğun eşit şartlarda eğitim alma hakkına aykırı olduğunu belirtti. Okul öncesi öğretimin zorunlu olduğunu ifade eden Bakanlık, Yunan devletinin devlet ve yasalar önünde eşitlik çerçevesinde ve öğrencileri okul hayatı için hazırlayacak geniş anlamda dengeleyici bir role sahip olmaları amacıyla azınlığın yaşadığı çoğu bölgede devlet anaokulları açıldığını belirtti.

Balkan Günlüğü


İçeriği Paylaş