Bal-Türk’ün “Hayatımızdaki Balkanlar” Başlıklı Bilgilendirme Günleri Başladı

Haberler
İçeriği Paylaş

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi Kocaeli’de Balkanlara yönelik bir farkındalık meydana getirmek amacıyla “hayatımızdaki Balkanlar” adı altında tanıtım seminerleri başlattı. Bu seminerlerle sadece Balkan göçmenleri ve onların çocukları/torunları değil tüm halkımıza Balkanların tarih ve kültürümüzdeki yerini anlatmak ve aynı zamanda bugün dahi Balkanların önemini hafızalara kazımak gayesi güdülüyor.

20141107_203416

Konu hakkında bilgi veren Bal-Türk Genel Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, ” bizler 135 seneden buyana süregelen göçlerle ata topraklarımız Balkanları terk etmek zorunda kaldık, halen de oralardaki akrabalarımız çok iyi hayat şartları içerisinde değil. Balkanlar sadece bir coğrafyanın adı değil, Balkanlar aynı zamanda Osmanlının Cihan Devleti olduğu yerdir. Rumeli Balkan insanı Anadolu’ya tarihte iki defa can suyu verdi. Birisi Yıldırum Beyazıd’ın Timura yenilmesinden sonra Anadolu’da ortaya çıkan taht kavgaları ve Çelebiler dönemi dediğimiz dönemde, Anadolunun birliğini ve Osmanlının, adeta ikinci kuruluşu, Rumeli’den gelen ordu ile sağlandı. İkincisi de Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonunda parçalanmak isteyince çoğunluğu Rumeli kökenli olan subaylarımız, İstiklal Mücadelesinin başındaydı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Anadolu’ya göçler devam etti. Bu seferde her birisi zanaat ve meslek sahibi olan Balkan insanı ülkemizin kalkınmasına büyük bir ivme kazandırdı” dedi.

 

Osmanlı Rus Savaşından Bugüne…

1877-78 Osmanlı Rus Savaşından, Bal-Türk’ün 1985 yılında kuruluş gerekçesi ve bugüne nasıl gelindiğine dair hazırlanmış ve insanı tarihin derinliklerine götüren, sonra da bugünde tekrar uyandıran bir sunum yapıldı. Tanıtıma katılanların sunumdan oldukça etkilendiği gözlemlendi.

20141107_203406


İçeriği Paylaş