Makedonya’da insan hakları

Giriş İnsan hakları kavramı artık sadece katılımcı demokrasinin değil, aynı zamanda küreselleşen dünyanın çok ciddi sorunları haline gelen ve sistemsel bir niteliğe dönüşen yoksulluk ve işsizlik sorunlarına çözüm olacak “sürdürülebilir ekonomik kalkınma projesinin de tanımlayıcı unsurlarından birisidir. Bu bağlamda yapılan temel önerme şudur: ekonomik kalkınma insan haklarına çözüm değildir, aksine insan hakları sorunlarına çözüm bulabilen […]

Devamını oku