Makedonya Türklerinin Siyasi Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme

Makedonya’nın 1991’deki bağımsızlık ilanının ardından ülkedeki Türk toplumu partileşme yoluna giderek bu kapsamda Türk Demokratik Birliği’ni (TDB) önemli bir görev üstlenmiştir. Başlangıçta tekil bir görünümde olan Makedonya Türklerinin siyasal hareketleri zamanla çeşitlenmeye başlamış ve bu kapsamda farklı siyasal partiler de kurulmuştur. TDB’nin 1992’de Birlik’ten Parti’ye geçiş süreciyle beraber ülkedeki Türkler siyasal bir partiye sahip olmuşlarsa […]

Devamını oku

Makedonya seçimleri üzerine

Ayhan Demir- Makedonya, son beş yıl içerisindeki üçüncü parlamento seçimini 5 Haziran 2011 günü gerçekleştirdi. Seçimlere dair söylenebilecek ilk ve belki de önemli husus, daha önceki seçimlere nazaran, uluslararası standartlara uygun şekilde; huzur ve barış ortamında gerçekleştirilmesiydi. Sandığa giden seçmen sayısının da, yüzde 63’lere ulaşmış olması seçimlere dair önemli bir husustu. Bu seçimlerde yaşanan ilklerden […]

Devamını oku

Günümüz Makedonya Türkleri

Giriş Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk Tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca Balkanların etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası (Yunanistan’da), Vardar Makedonyası (Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) ve Prin Makedonyası (Bulgaristan’da) şeklinde üçe bölünmüş durumdadır. Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler, Romalılar, Slavlar…) yerleştiler. IV. […]

Devamını oku