Son bir adım kaldı!

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan Millet Meclisi zorunlu Bulgarlaştırma süreci suçlularının cezalandırması yolunu açmak üzere. Geçen yıl Ekim ayı sonunda HÖH Meclis Grubu tarafından Meclis yazmanlığına sunulan Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ilk okumada genel kurulda kabul edildi. Meclis Başkanı Tsetska Tsaçeva tarafından görüşülmek üzere Hukuk İşleri Komisyonuna gönderilen tasarı ilgili rapor Komisyonca Meclis Genel Kurulunda görüşülmek üzere 19 Şubat 2015 tarihinde gönderilmişti. Perşembe 26 Haziran günü yapılan ilk okuma görüşmelerinde de kabul edildi.

GERB ve Reformcu Blok karma 12 milletvekili tarafından sunulan benzer yasa tasarısı da aynı gün kabul edildi.

Her iki yasa tasarısında insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımına uğrayamayacağını, bu suçları işleyenlere karşı yargı yolunun açılmasını öngörüyor. İktidar temsilcilerinin tasarısı kavramları çok ayrıntılı tutarken, HÖH tasarısı olaya kesin bir biçimde açıklık getiriyor.

HÖH Ceza Yasasının 79. maddesinin 3. fıkrasında yasadaki ilgili başlık ve bölümleri sayarak, “Soya Dönüş olarak adlandıran süreç le ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, 9 Eylül 1944 tarihinden sonra komünist rejimiyle ilişkili kişilerin, siyasi nedenlerle işledikleri suçlardan dolayı zamanaşımı bakımından kovuşturma ve cezanın uygulanması dışında tutulmaz”, değişikliğini öneriyor.

Bu yasa tasarısı ikinci okumada da kabul edilirse, hemen Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, Zorunlu Bulgarlaştırmaya katılanlara yargı yolu açılacak. Hala ne kadarı hayatta ve hangi şekilde bu kara Süreçle ilişkili olduğu kanıtlanabilecek kaç kişi var olduğu, şimdilik bilinmiyor, ama etkilenen yüzbinlerce Türk, yargı önünde adalet arayabilecek.

Ayrıca ikinci okumaya her iki tasarı ortak bir tasarı olarak mı gelecek yoksa ayrı ayrı mı gelecek henüz belli değil.

Kırcaali Haber

b010009090


İçeriği Paylaş