Bulgarların % 45’i kendisini mutlu olarak algılıyor

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgarların % 45’i neredeyse kendisini mutlu olarak tanımlanıyor. Ankette % 31’i kendisini mutsuz olarak algılıyor. Ortalama mutluluk endeksi 100 üzerinden 56 puandır. “The Happiness Alliance”, 2018 için ortalama dünya mutluluk endeksinin 60.9 puan olduğunu ileri sürüyor.

En mutlu, iki çocuklu ailedekilerdir. Ankete katılanların % 74’ü yakınlarından sosyal destek aldıklarında en mutlu olduklarını paylaşıyor. Zihinsel ve fiziksel sağlık, yaşam doyumu ve zaman dengesi gibi göstergelere göre, Bulgar göstergeleri dünya göstergelerle aynıdır.

Ancak iş tatmini, yerel topluluklara katılım ve yönetime katılım, yaşam standardı, eğitim ve çevre kalitesine gelince bizde endeksler dünya standartların altındadır.

 

Kaynak: BNR


İçeriği Paylaş