‘Bulgaristan, Batı Balkanları Avrupa Siyasetinin Odağına Koydu’

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 73. Oturumunda yaptığı konuşmada, ”Geçmişte Balkanlar genellikle çatışmaların kaynağı olmuştur ve bugün bile bazıları tamamen durmamıştır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığının sağladığı tarihi bir şansı kullanarak Bulgaristan, Batı Balkanları Avrupa siyasetinin odağına koyan bir süreç başlattı. Batı Balkanlar’da onlarca yıldır çözülmemiş olan meselelerde önemli ilerlemeler kaydedildi” diye könuştu. Birleşmiş Milletler’in 73’üncü Genel Kurulu’nun bu yılki teması “Birleşmiş Milletleri Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak, Barışçıl Eşitlikleri ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar” idi. 

Kısa bir süre önce Sofya ile Üsküp ve Atina arasında imzalanan kilit sözleşmelerin Batı Balkan ülkelerindeki ilerlemenin inandırıcı kanıtı olduğunu vurgulayan Borisov,”Kelimenin tam anlamıyla iki gün içinde Makedonya Cumhuriyeti geleceği için kesin bir seçim yapmak zorunda kalacak – ülkenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden yolu engellerden temizleyecek olan komşu Yunanistan ile ulaşılan eşi görülmemiş uzlaşmayı doğrulayacak. An gerçekten tarihi ve soru şimdi ya da asladır” diye belirtti. Borisov’un ifadelerine göre herkes bunun yeni, cesaret verici, zorlu ve uzun bir yolun başlangıcı olduğunun farkındadır. Başbakan, şu ifadeleri kullandı:”Bahis çok yüksek. Geride kalmış ülkelerin oluşturduğu “beyaz lekeleri” siyasi haritada bırakamayız. Durum çok dinamik ve uzun yıllar bölgenin gelişiminin yönünü belirleyecek önemli olaylar yaşanmakta, bu ise büyük ölçüde AB’nin durumunu da belirleyecek” diye keskin bir tonla konuştu.

Bugün küresel zorlukların üstesinden gelmeye ayrı ülkelerin gücü yetmediğini, ancak ortak sorumluluk ve ortaklık gerektirdiğini belirten Başbakan, ”Küresel liderlik her şeyden önce yüksek sorumluluktur. Küçük olsun, büyük olsun fark etmez her bir ülkenin toplumlarımızda barış, eşitlik ve sürdürülebilirliğin desteklenmesine katkıda bulunabilir” diye ifade etti. Borisov, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonlara dünyada barış ve refahın garantisinin sadece silah ve savaşlarla değil, aynı zamanda daha fazla insan severlikle elde edilebileceği mesajını verdi.

Başbakan, “Küresel liderlik anlayışımız, sürdürülebilir toplumları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için temel bir ön koşul olarak kadınların ekonomik güçlenmesini de içermektedir” diye altını çizdi.

Başbakan Borisov ayrıca Doğu Ukrayna’da devam eden ihtilaf hakkında yorumda bulundu. Borisov,”Ne yazık ki, anlaşmazlığa barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmanın tek yolu olduğuna inandığımız Minsk anlaşmalarının uygulanmasında herhangi bir ilerleme kaydedilmiyor” diye kaydetti. Başbakan, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek Ukrayna’da barış ve istikrarı sağlamak için ortak çabaların iki katına çıkarılması çağrısında bulundu.

Başbakan Borisov, Ortadoğu Barış Sürecinin yeniden başlamasıyla barış ve güvenlik içinde yaşayan iki ülkenin ilkesine dayanarak nihai bir anlaşmaya varılabileceği görüşünü dile getirdi.

Borisov,”Uluslararası toplumun çabalarına rağmen Suriye’deki askeri operasyonlar, sivil nüfus arasında çok sayıda can kaybına ve binlerce yeni mülteci olmasına neden olmaya devam ediyor. Bulgaristan silahlı çatışmanın tırmanmasını engelleme çabalarını destekliyor ve siyasi diyalogun ve Suriye savaşı müzakerelerinin sürdürülmesini destekliyor” diye altını çizdi.

Libya ile ilgili olarak ülkemizin BM Eylem Planını ve başlıca görevi, ülkeyi istikrara kavuşturma ve siyasi ve kurumsal bölünme koşullarında ulusal uzlaşma sağlama olan Dünya Destek Örgütü misyonu doğrultusunda gösterilen çabaları desteklediğini söyleyen Başbakan,”Dört önemli siyasi liderin Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerini yapmak için vardığı anlaşmaları destekliyoruz” diye ekledi.

 

Kaynak: Kircaali Haber


İçeriği Paylaş