Batı Trakya’da Türkçe ve İslam dersleri kaldırıldı

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Yunanistan’da SYRIZA iktidarının Batı Trakya’da Türkçe ve İslam derslerinin azaltılmasını ve yerine Yunanca derslerin konmasını öngören kararı 12 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Syriza hükümetinin çıkardığı son kanunla resmen Batı Trakya’daki medreselerde lise son sınıf öğrencilerine Türkçe dil dersinin tamamen kaldırılması şok etkisine neden oldu. Yine kararda lise 1 ile lise 2 ve ayrıca ortaokul öğrencileri için ise Türkçe dersi haftada sadece 1 defa ve 45 dakikaya düşürülerek yok denecek kadar aza indirildi.

“Trakya’daki Müslüman Medreselerin ders programı” başlığı altındaki 182944/Θ2 sayılı Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakanlığı’nın kararı 12 Kasım 2018 tarihli 5021 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere Gümülcine Medrese-i Hayriye encümenlerinden Türkçeyi kaldıran Syriza hükümetine karşı çok sert kınama çıkartmıştı.

Batı Trakya’daki medreselerin azınlık okulu ve vakıf statüsünün net olarak tescil edilmesi uyarısı yapılan açıklamada, hükümetin müfredat programında Türkçe derslerini azaltılmasının ise hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

Syrizia’nın Türkçe ve İslam karşıtı uygulamasını “Tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir memlekette din eğitiminin önüne geçilemediği” sözleriyle uyaran encümenler Batı Trakya’da azınlığa vakfedilmiş olan tarihi Medrese-i Hayriye eğitim kurumuna, burada görev yapan azınlık öğretmenlerine ve okul encümenlerine danışmadan Türkçe derslerin azaltılmasına yönelik alınan bu kararı ve bu karara imza atanları kınadıklarını belirtmişlerdi.

Syriza hükümetinin Türkçe ve İslam aleyhinde bu baskıcı kararına karşı her türlü demokratik hak arama mücadelesine devam edeceklerini belirten encümen heyeti, bu konuda hiçbir yasal eylemden de çekinmeyeceklerini açıklamışlardı.

 

KAYNAK: Azınlıkça.net


İçeriği Paylaş