Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi: Yarım Asırlık Çınar

Haberler
İçeriği Paylaş

Batı Trakya Türklerinin milli ve dini kimliklerini yaşatma, koruma ve genç nesillere aktarma çabasıyla kurulan, ülkemizde ve özellikle bölgemizde yer alan muhacir dernekleri içerisinde köklü bir geçmişe sahip olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 15.10.2018 tarihinde kuruluşunun 50.yılını bölgemizin mülki idari amirlerinin, Seçilmiş İskeçe Müftüsü sayın Ahmet Mete beyefendinin ve muhacir derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İzmit MÜSİAD Sosyal Tesislerinde kutladı.
Gece, Batı Trakya bölgesi ile özdeşleşmiş çeşitli yemeklerin ikramı ile başlayarak sırasıyla şube başkanı sayın Lütfi Bodur’un selamlama ve teşekkür konuşmasından sonra, Gölcük Kaymakamı sayın Mustafa Altıntaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili sayın Zekeriya Özak konuşmalarını yaptıktan sonra İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Batı Trakya bölgesi, özelde de İskeçe bölgesinde yaşanan dini, hukuki, eğitim ve sosyal sorunlarını aktardı. Konuşmasında Mete, özellikle yıllardır devam eden müftülük sorununa dikkat çekti. Yunanistan devletinin atadığı bir müftünün var olduğunu, ancak atanan müftünün halk tarafından kabul görmediğini, evlilik, boşanma, cenaze, mevlid gibi işlerde etkisinin olmadığı, bu işlemleri halkın seçmiş olduğu müftü onayı ve işlemleriyle gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Mete, Yunanistan devleti tarafından atanmış müftü vasıtasıyla halkın dini kimliğinin erozyona uğratılarak öncelikle dini bilincin yok edilmesi, bununla birlikte milli kimliklerinin de unutturulmasının amaçlandığını belirtmiştir. Hali hazırda Yunanistan’da Türk kimliğinin hiçbir şekilde kabul edilmediğini, ülkede yaşayan Müslüman Türklerin ayrı kimliklerden kabul gördüklerini bildirmiştir. Seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, son dönemde müftülük seçimleri noktasında Yunanistan devletinin seçim ile müftü seçimi yapılabileceğini belirttiklerini ancak öncesinde müftülük makamının düzenleneceğini ve içinin boşaltılacağını netice itibariyle müftünün asıl görevini ifa edemeyeceğini, düzenlenen kanun ile devletin istediği bir ‘memur müftü’ dışına çıkılamayacağını belirtti. Mete, Müslüman Türkler olarak Yunanistan devletinden hiç bir ayrıcalık istemediklerini, Türkiye’de bulunan gayrimüslimlere verilen dini hakların mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenip kendilerine de verilmesini istediklerini belirtmiştir.
Ahmet Mete, müftülük seçimleri ve iki müftünün varlığı ile ilgili sıkıntılardan bahsettikten sonra bölgedeki ekonomik yetersizlik yüzünden insanların daha iyi kazanç sağladıkları Avrupa ülkelerine gittiklerini, bölgede yaşayan Müslümanların gün geçtikçe sayılarının azaldığını, buna bağlı olarak azınlıkların kendi okullarının açık kalması koşulu olan on öğrenci bulmada zorlukların yaşandığını, eğitim görebilen kişilerin de eğitimleri sonucunda bölgeye geldiklerinde işsiz kaldıklarını aktarmıştır.
Seçilmiş İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, bölgedeki Müslümanların Türkiye ile yakın ilişki içinde olduklarını, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin güçlü olması durumunda bölgede yaşayan Müslümanların da kendilerini daha güvende hissettiklerini, bölgedeki Müslüman azınlığın sorunların Türkiye ve Yunanistan devletlerin garantörlüğünde ve mütekabiliyet esasına göre düzenlenip aşılabileceğini belirtmiştir.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesinin 50.kuruluş yıldönümü kutlamasına davetli olarak Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni temsilen yönetim kurulu üyesi Selahattin Aydın dernek adına katılım sağlamış olup, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve İzmit şubesinin başarılı çalışmalarının devamı için temennilerde bulunmuştur.


İçeriği Paylaş