Başmüftülük, Eski Camii’nin mülkiyetine ilişkin mahkeme kararını temyiz etti

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Başmüftülüğün avukatı Krasimir Ruev, dün yaptığı açıklamada, Eski Zara Bölge Mahkemesi’nin şu anda Dinler Müzesi olarak kullanılan Eski Camii’nin mülkiyetine ilişkin kararını temyiz ettiğini bildirdi.

Şikayet dilekçesini 30 Aralık 2013 tarihinde Filibe Temyiz Mahkemesi’ne sunduğunu açıkladı. Şikayette gösterilen ana nedenle ilgili bir soruya, avukat mecaz anlamda şöyle bir cevap verdi: “Eski Zara Mahkemesi, aldığı kararla ellerini yakan patatesi atmış oldu”.

Hatırlatmak gerekirse, 18 Aralık 2013 tarihinde Eski Zara Bölge Mahkemesi, Başmüftülüğün devlet mülkiyetine geçirilen Eski Cami’yi geri iade etme dilekçesini reddetti. Mahkemeye göre Başmüftülük, mülkün sahibi olduğunu kanıtlamış değil, yani davayla ilgili caminin Eski Zara Müslüman Cemaatine ait olduğuna dair deliller sunulmamıştır. Mülkün 1919-1944 döneminde ve sonrasında uzun yıllardır Başmüftülüğe ait olmasına ilişkin kanıtlar sunulmamıştır, dinlenilen iki tanığın anlattıklarından mülkiyet sahibi kesin olarak tespit edilmemiştir.

Avukat Ruev, Eski Zara Mahkemesi’nin davayla ilgili sunulan önemli delilleri dikkate almadığına dair kanaat getirdi. Onun ifadesine göre mahkeme, binanın statüsü konusuyla ilgilenmemiştir. Avukat, Eski Camii’nin, Bulgar kanunları hükümlerine göre Dinler Müzesi statüsüne sahip olmadığını belirtti. Bunun dışında mahkemenin Başmüftülüğün mülkün Eski Zara Müslüman Cemaatine ait olduğuna dair sunduğu kanıtları dikkate almayıp, başlıca tanıkların ifadelerine odaklandığını kaydetti.

Ruev, davanın toplumda yarattığı gerilimin de mahkeme kararına etki yarattığını düşünüyor.

Filibe Temyiz Mahkemesi’nin yaklaşık 2 ay sonra davaya bakmaya başlayacağını, kararın ise en erken nisan ayında beklenebileceğini tahmin ediyor.


İçeriği Paylaş