Bakanlıktan Yurt Dışından Getirilen Taşıtlar Hakkında Uyarı

Balkanlardan Haberler Haberler
İçeriği Paylaş

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresinin iki yıla çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşları yanlış yönlendirmeye çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yenihaber

Kamuoyunda ‘yurt dışından ucuz araç getirilerek kullanmanın önünün açılacağı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği’ şeklinde bir algının oluşturulduğunu bildiren Bakanlık, kimlerin bu haktan yararlanacağını detaylı olarak açıkladı.

 

13.10.2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izin süresi altı aydan yirmi dört aya çıkarıldı. Buna göre, yurt dışında ikamet eden kişilerin getirdiği taşıtların 730 gün (iki yıl) süreyle Türkiye’de kalabilmesi mümkün olup, bu sayede özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de araçlarıyla daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlandı.

 

Kimler Bu Haktan Yararlanabilir?

 

Bu haktan yararlanarak yabancı plakalı taşıt getirebilmek için kişinin son 1 yıl içinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunması gerekiyor. Bu sebeple Türkiye’de yerleşik kişilerin geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıt getirmesi, başkasının getirdiği taşıtı kullanması veya adına vekaleten taşıt getirilmesi mümkün değil.

 

Fotoğraf: Almanya’da kullanılan bazı çalıntı plakalar. (Berliner-kurier)

 

Bu gibi ihlallerin tespiti halinde kişilere cezai müeyyide uygulanacak. Vekaleten yurt dışından taşıt getirilmek istenmesi halinde de mülkiyet sahibinin ve taşıtı getirenin son 1 yıl içinde 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlaması gerekiyor.

 

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 

Geçici ithal edilen kara taşıtları, taşıt sahibinin yurt dışında yaşayan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (eş, çocuklar, anne-baba) kullanılabiliyor. Ancak getirilen taşıt bırakılarak yurt dışına çıkış yapılmak istenmesi halinde izlenmesi gereken iki yol mevcut.

 

Taşıt ya gümrük gözetimine bırakılmalı ya da en yakın gümrük idaresine taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname verilmeli. Bu sebeple yurt dışından taşıt getiren kişilerin Türkiye’den taşıtsız çıktıklarında taşıtlarını eş, dost, akrabanın kullanımına bırakması gibi bir durum gümrük mevzuatının ihlali anlamına geleceğinden, mağduriyet yaşanmaması için bu hususa özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarca dikkat edilmesi gerekiyor.

 

Bakanlık: DOLANDIRICILARA DİKKAT!

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyunda sürelere ilişkin yapılan bu düzenlemenin yurt dışından ucuz araç getirilerek kullanmanın önünü açacağı ve herkesin bu haktan yararlanabileceği şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu algı yanlış olduğu gibi bu düzenlemeyi fırsat bilen dolandırıcılar bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurt dışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu işlemler için yurt dışına dahi çıkılmasına gerek olmadığı ve belli bir komisyon karşılığında işlemlerin kendilerince yapıldığını belirtmektedirler. Dahası getirilecek taşıta verilecek sürenin bitiminde taşıtı kullanmaya devam etmek için giriş-çıkış işlemi yapılmasının yeterli olduğunu iddia etmektedirler.

 

‘Mağdur Olmamak İçin Bu İddialara İtibar Etmeyin’

 

Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek araçların yurt dışı edilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de yerleşik kişilerin bu haktan yararlanarak, yurt dışından kendi adlarına yabancı plakalı bir taşıt getirmesi mümkün olmayıp bu durum mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için dolandırıcıların bu tür iddialarına itibar etmemeleri gerekmektedir.”

 

Değişiklikten önce Türkiye’ye Getirilen Taşıtların Durumu

 

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına verilen sürelerin yeniden düzenlenmesinin ardından uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önlemek için 14.11.2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

 

Buna göre, 13.10.2015 tarihinden önce Türkiye’ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından henüz süresi dolmayanlara verilen süre en yakın gümrük idaresine başvurulması halinde 730 güne tamamlanacak. Ancak süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla birlikte yurt dışına çıkış yapan kişilerden, Türkiye’ye taşıtıyla tekrar gelenlerin son 1 yıl içinde 185 gün yurt dışında kalma şartını sağlamaması halinde taşıtına süre verilmeyecek.

 

Kaynak: Hürriyet


İçeriği Paylaş