Arnavutluk, bütünüyle NATO’ya entegre oluyor

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Arnavutluk, NATO entegrasyonu aşamasını geçtiğimiz ay tamamladı ve yetkililer ülkenin artık ittifak içerisindeki sorumluluklarını daha da artırma kapasitesine sahip olduğunu ifade ettiler.

Normalde dört ila yedi yıl süren entegrasyon aşaması sırasında üye ülkeler, karar alma ve tedarik alanlarındaki NATO prosesleri ve standart prosedürleri konusunda tam katılıma ve kavrayışa ulaşıyor.

Arnavutluk 2009 yılında NATO üyesi oldu ve entegrasyon hedeflerine dört yıl içerisinde ulaşarak 25 Ekim’de Tiran’da NATO ile bu yönde bir deklarasyon imzaladı.

Entegrasyon süreci boyunca Arnavutluk, mühimmat fazlalıklarını elden çıkardı, genelkurmayını yeniden yapılandırdı, profesyonel kuvvetler geliştirdi, stratejik savunma revizyonunu ve ekli belgelerini yayınladı, Afganistan’daki uluslararası misyona katıldı.

Arnavutluk’un artık ittifak içerisinde, evsahibi ülke olarak gerekli savunma kaynakları, altyapı kapasitesi ve destekleyici kapasite dahilinde daha fazla sorumluluk alma vasfına sahip olduğu, Savunma Bakanı Mimi Kodheli tarafından vurgulandı.

Kodheli, “Kutlayacak başarılarımızın yanısıra bu ritmi koruma, ittifak içerisindeki tempoyu sürdürme ve gelecekteki dönüşüm zorluklarına karşı kendimizi hazır tutma yükümlülüğümüz de var” şeklinde konuştu.

Kodheli, Arnavutluk’un artık NATO içerisinde gelecekte üstleneceği rolü – kuvvetleriyle ve kapasitesiyle ittifakın taleplerine ve gelecekteki zorluklara nasıl daha iyi tepki vereceğini – düşünmesi gerektiğini ekledi.

İleriye dönük düşünmenin özellikle ittifakın 2014 sonrasında Afganistan’dan çekilmeye hazırlandığı bir dönemde daha da önem kazandığını ilave etti.

Uzmanlar, Arnavut subayların NATO geliştirme programlarına katılımında gecikmeler, kamu kurumlarının kendi rolleri ve güvenliğe katkıları hususunda aralarında anlayış ve farkındalık eksikliği gibi zorlukların önlerinde durduğunu kaydettiler.

Bunun yanısıra NATO yetkilileri, Arnavutluk’un askeri bütçesini GSYİH’sının en az yüzde 2’si düzeyine çıkarması ve yolsuzlukla mücadelesini yoğunlaştırması gerektiğini ileri sürdüler.

Ancak uzmanlar, Arnavutluk’un NATO akıllı savunmasına – savunma masraflarının paylaşımına – katkısından, örneğin güvenlik ve savunma çalışmaları hakkında üst düzey kurs düzenlenmesinden, Tiran’daki eğitim ve simülasyon merkezini tahsis etmesinden ötürü takdir edilmesi gerektiğine işaret ettiler.

NATO tarafından bu kursa Güneydoğu Avrupa, Karadeniz bölgesi, Türkiye ve İtalya’dan üst düzey askeri, siyasi ve sivil yetkilileri için akreditasyon verildi.

KAYNAK:SETimes


İçeriği Paylaş