Ahmet Doğan’a saldıran Oktay Enimehmedov 3,5 yıl hapis cezası aldı

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) geçen yıl olağan kurulu esnasında Onursal Başkanı Dr. Ahmet Doğan’a silahlı saldırıda bulunan Oktay Enimehmedov’u 3,5 yıl hapis cezasına mahkum eden Sofya Şehir Mahkemesi bugün mahkeme kararını yayınladı. Kararın açıklanmasında tanıkların verdikleri ifadelere göre Oktay’ın Ahmet Doğan’ı kasten öldürme teşebbüsünde bulunmasının kasten olmadığı belirtiliyor.

Şubat’ın sonunda mahkeme sanık hakkında kasten öldürme suçundan beraat hükmü verirken, öldürme tehdidinde bulunma suçundan dolayı 3,5 hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu.
Yargıç kadrosunun açıklamasında Enimehmedov’un bulunduğu hareketlerle Ahmet Doğan’ı öldürmesinin mümkün olmadığı yazıyor. Yargıçlar, başlıca tanıkların ifadelerine dayanarak sanığın o zamanki HÖH liderini korkutmak ve aşağılamak istediği, fakat öldürmek istemediğini söylüyor.

Kararda dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları sonuçları ve tanıkların ifadeleri karşılaştırıldığı yazıyor. Doğan ile Oktay’ın kullandığı kuru sıkı tabanca arasındaki mesafeye ilişkin tanık ifadeleri, video kayıtları, teknik rapor sonuçlarından ibaret çeşitli kanıtlar mevcut.

Mahkemeye göre sanığın hareketleri onun Doğan’ın kafasına ateş edecek bir yer aradığını göstermemektedir.

Kararda, “Kuru sıkı tabanca öldürmek için üretilmiyor. Kullanımı ölüme sebep olabilir, fakat bu mesafe, konum ve atış yönüne ilişkin sıkı şartlar altında mümkün olabilir” deniliyor.

Açıklamada, “Enimehmedov’un hareketlerinden ölüme sebep olabilecek şartlar altında ateş etmeyi düşündüğü sonucuna varılamaz. Onun niyeti ilk defa ateş ettiğinde Doğan’a göre tabancasının konumundan anlaşılabilir. Arada 20 sm mesafe bulunuyor. Bu mesafeden kuru sıkı tabancayla insan öldürülemez” yazıyor.

Sanığın Ahmet Doğan’ı korkutup aşağılamayı ve toplumda geniş tepki uyandırmayı hedeflediği, fakat onu öldürmek istemediği iddia edilmektedir.

Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş