TC Filibe Ticaret Ateşeliği’nden Yatırımcılara Rehper Olacak Nİtelikte “Kırcaali Raporu”

Balkanlardan Haberler
İçeriği Paylaş

T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bulgaristan-Filibe Ticaret Ateşeliği’nin yatırımcıları aydınlatmaya, onlara yol göstermeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda hazırlanan Kırcaali Raporu da Bulgaristan’ın Kırcaali Bölgesine yatırım yapmayı düşünen Türk İşadamları için önemli bir rehber niteliğinde bulunuyor.

Kırcaali raporu, bu minval üzere Bulgaristan’a ilişkin bölge düzeyinde hazırlanan ikinci rapordur. T.C. Filibe Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği tarafından alandaki bire bir görüşme, inceleme ve toplantı notlarının Bulgaristan kaynaklı istatistik veriler ile harmanlanmasıyla hazırlanmıştır. Rapor, Bölgeye ilişkin genel bir görünüm sunmasının yanı sıra, içerdiği bilgiler itibariyle Türk iş dünyasının ticari, yatırım ve işbirliği imkânlarına dönük ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeflemektedir. Rapor hazırlanırken güncel bölgesel verilere ulaşmanın güçlüğü nedeniyle elde edilebilen en güncel bilgiler ile yetinilmiştir.

Kırcaali raporuna aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-220370


İçeriği Paylaş