Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet: Bulgaristan’daki Müslüman Türkler ülkenin sadık vatandaşlarıdır

Balkanlardan Haberler Haberler
İçeriği Paylaş

Sayın Müftüm, henüz birkaç gün evvel Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da bulunduğu resmi temaslar kapsamında, Batı Trakya’daki Türklerin haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orada Türkiye’de Yunanlıların haklarına riayet edildiğini, hatta kilisede seçimlerini yapabilmeleri için vatandaşlık verdiklerini ifade etti. Yunanistan’ın ise Müftülük sorununu halletmemesi yönüyle, Türklerin haklarına riayet etmediğini beyan etti.

– Bulgaristan’da yaşayan Müslüman Türklerin durumu nedir? 

– Türkiye demokratik ve modern bir devlettir. Bütün dinlerin beklentilerine karşılık veren, vakıf mallarını onlara mahkeme süreci takip ettirmeden iade eden, etnik özelliği ne olursa olsun ayrım yapmadan istihdam eden ve özellikle de ekonomide zirveye tırmanan hızla gelişen bir toplumdur.

Türkiye Bulgar kilisesine vakıf mallarını iade etti, İstanbul’da ve Edirne’de olmak üzere Bulgar kiliselerini defaatle restore etti, etmeye devam ediyor.

Bulgaristan vatandaşları olarak, ülkemizi seviyoruz, istikrarını, gelişimini, ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve her pozitif alanda arzuluyoruz, dua ehli olarak dualar ediyoruz. Bizler tabiat güzelliği olan Bulgaristan’ın vatandaşlarıyız. Yalnız etnik olarak Türk, dini aidiyet olarak ise Müslümanız. Bulgaristan’ın düşmanları değiliz. Müslümanlar emin, güvenilir, barış yanlısı insanlardır. Esefle ifade ederim ki bir algı operasyonu ile günümüzde Müslümanlar, Radikal, Anti demokrat, Terörist olarak lanse edilmeye çalışılıyor.

Oysa adı üstünde “İslam”, Barış demektir. Yüzyıllardan bu yana memleketimizde Bulgar-Türk, Hristiyan – Müslüman olmak üzere güzel bir komşuluğumuz vardı ve var olmaya devam edecektir.

Bulgaristan’ın halletmesi gerekli sorunlar bana göre şunlar olmalıdır:
– Ekonomik göçler ve demografik sorunlar,

– İşsizlik ve halli olarak istihdam projelerin geliştirilmesi,

– Eğitim – sağlanan harcarahların sağılıkla olarak ulaştırılması, müfredatların yenilenmesi, din eğitimine (Hıristiyanlık ve İslam) ve Azınlık Eğitimine (Türkçeye) yer verilmesi

– Sağlık sektörünün gözden geçirilmesi

– Eşit vatandaşlık hakları – hükümete destek verenler aşırı milliyetçi partilerdir, önergeleri Müslüman Türklerin aleyhine, oysa toplumun 5/1 Türk ve Müslümandır.

– Radikal İslam kavramı ve çarpıtılması. İslam ile ilgili fetva mercii Başmüftülüktür. Ülke genelinde 3-4 bayan ferece /burka/ taşıdığı halde onlarla ilgili kanun geliştirilmiş, hak ihlali yapılmıştır.

Oysa 1990 yılından bu yana Bulgar Kilisesi haricinde 108 değişik ekol ve grup dünyanın dört bir yanından kaydını yaptırmış, resmi olarak Bulgaristan’da faaliyet yürütmektedirler. Bunlar yeni geldiler, kimlerdir, felsefeleri, ideoloji ve çalışma sahaları nelerdir? Mantıken önce onların maharet ve mürüvvetini görmek doğru olurdu. Onlar değil, Müslümanların konuşulması mantıki ve insani değildir.

Yüzyıllardan bu yana Müslümanlar her daim barıştan, haktan adaletten yana yer aldılar, almaya devam edeceklerdir.

Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları olarak bizlerin de Bulgaristan devletinden beklentileri şüphesiz ki vardır:
– Vakıf Mallarının iadesi
– Tarihi Camilerimizin restore edilmesi
– Din eğitiminin siyasi irade ile yaygınlaştırılması
– Türk dilinin okutulması
-Türk toplumunun azınlık olarak kabul edilmesi ve haklarına riayet edilmesi.
– Sofya İslam Kültür Merkezinin inşa edilmesi böylelikle ehil ilahiyatçıların Bulgaristan’da yetiştirilmesi ve özellikle Banya Başı camii önünde kaldırımlarda / yaz Kış demeden/ Cuma namazlarını kılan cemaatin kültür merkezinde inşaatı öngörülen camide namazlarını eda etmeleri.

– Kreşlerde ve okullarda “Helal Yemek” imkanı – Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi.

Bu sorunların Hallini bizler vatandaşı olduğumuz Bulgaristan Hükümetinden bekliyoruz.

Uluslararası hukuka mahal vermeden, biz Türkiye’deki Bulgarların ve azınlıkların haklarına riayet ettik, vakıflarını iade ettik, sıra sizde hatırlatmasına gerek kalmadan, Bulgaristan Hükümeti vatandaşları olan biz Müslüman Türklere olması gerekli tavrı sergileyip, büyüklük gösterir diye umut ediyoruz.

Yüz yirmi ülkede insani yardım elini uzatan, Müslüman- gayri Müslüman ayrımı yapmadan mağdur ve mazlum coğrafyayı gözeten, bu yönleriyle gelir düzeyine göre en fazla İnsani yardımı sağlayan Türk insanına ve özellikle de dünya lideri Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ederiz.

Kırcaali toplumunun büyük çoğunluğu çifte vatandaştır. İlkbahar yazı tabiat güzelliği olan Bulgaristan’da, sonbahar kışı ise Türkiye’de doğalgaz imkânlarından faydalanarak geçirirler.

Yüksek emekli maaşları alan çifte vatandaş halkımız ahdi vefa duygusuyla hareket eder, camii tamiri, halı tedariki ve sosyal yardım konularında katkı sağlarlar.

Henüz dün Başbakan Borisov İngiltere’de temasları kapsamında “ İngiltere’deki Bulgarların, Bulgarca eğitim talebini” arz etti. Arnavutluk’ta Bulgarlar azınlık olarak kabul edildi. Diğer ülkelerde de Bulgarların eğitim ve azınlık haklarına vurgu yapılıyor, bizler mutlu oluyoruz.

Elbet yaşadığımız ülke Bulgaristan’ın sadık vatandaşlarıyız. Üvey değil, evlatlarıyız.

Saygılar sunar, bütün okurlarınıza sağlık afiyet ve esenlik dilerim.

 

Kaynak: Kırcaali Haber


İçeriği Paylaş