Balkan Tarihi

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası’nın doğusu, Anadolu’nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge, sarsıntılı, hareketli bir tarihe sahiptir. Bölge, coğrafi konumu gereği birçok açıdan ikiliğin bulunduğu bir yer olmuştur. Tarihte Latin dünyası ile Grek dünyası arasında, sonraları ikiye ayrılan Roma kültüründe Katoliklik ile Ortodoksluk arasında paylaşılmıştır. Bu devirden sonra […]

Devamını oku

Ромската студента иска да се върне във Франция със семействотоси

През месец октомри поради не валидно временно прибиваване Във Францияа студентката бе изхвърлена зат граница със сеемействотоси,мака баща и 5 братчета. Слет което нейните съученици от университета даже и във страната протестираха случаяа. За сега тя и семейството и прибивават във родното си место Митровица което се намира във Косова. Но след така грозно протичане […]

Devamını oku

Yunanistan’da azınlık haklarının son durumu

I- Batı Trakya Türk Azınlığı 1.Genel Batı Trakya’daki Türk Azınlığının nüfusunun 150.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Lozan belgelerine göre, 1923 yılında 129.120 olan Batı Trakya Türk nüfusu bölge nüfusunun % 68’ini teşkil ederken, bugün 150.000 nüfusla bölge nüfusunun ancak % 35’ini oluşturmaktadır. Lozan Antlaşması’nın imzalandığı tarihte ve Lozan Konferansı belgelerine göre toprak mülkiyetinin % 84’üne […]

Devamını oku

Günümüz Makedonya Türkleri

Giriş Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk Tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca Balkanların etnik, dinsel, kültürel ve linguistik açıdan en karışık bölgelerindendir. Makedonya bölgesi; Ege Makedonyası (Yunanistan’da), Vardar Makedonyası (Bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) ve Prin Makedonyası (Bulgaristan’da) şeklinde üçe bölünmüş durumdadır. Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler, Romalılar, Slavlar…) yerleştiler. IV. […]

Devamını oku