Balkanlar’da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi Kosova’da

Balkan ülkelerindeki tahrip olmuş el yazması eserlerin ihyası, tamir ve bakımı; kullanılmaz durumdaki eserlerin benzer kopyalarının ciltli nüshalarının temin ve mevcut eserlerin korunmasını amaçlayan projenin Kosova bölümü Priştine, Prizren ve Yakova şehirlerinde yapılan görüşmelerle başladı. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi Emekli Müdürü Dr. Nevzat Kaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Gazi Üniversitesi […]

Devamını oku