Bulgaristan’da Düzenlenen Belgelerin Türkiye’de Geçerli Olması İçin Ne Yapmak Gerekir?

S.S.S.
İçeriği Paylaş

Bulgaristan’da düzenlenen belgelerin Türkiye’de geçerli olması için yapılması gereken bazı işlemler söz konusudur. Bulgaristan’da iki tür belge bulunmaktadır:

Resmi belgeler: Kamu kurumlarınca düzenlenen belgeler (bakanlıklar, belediyeler, muhtarlıklar vs. gibi kurumlar tarafından düzenlenen belgeler)

Özel belgeler: Özel (gerçek veya tüzel) kişiler tarafından düzenlenen belgeler (özel bir şirket ile iş sözleşmesi, kira sözleşmesi, beyannameler vs.)
Bulgaristan’da düzenlenen belgelerin Türkiye’de kullanılabilmesi için yapılması gereken işlemler:

Belgenin düzenlenmesi;

Belgenin üzerine yetkili Bulgar makamlarınca Apostil tasdiki yapılması (özel belgelere Apostil tasdiki yapılması için noter onayından geçmiş olmaları gerekmektedir);

Apostil tasdiki yapılmış belgenin T.C. Konsolosluk Şubesi nezdinde yemin etmiş tercüme büroları tarafından tercümesinin yapılması;

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından bahse konu belge tercümesinin (metne şamil olmamak üzere) imza mühür tasdik işlemine tabi tutulması;

T.C. Konsolosluk Şubesi tarafından bahse konu belge tercümesinin (metne şamil olmamak üzere) imza mühür tasdik işlemine tabi tutulması.
Bulgaristan’da Apostil tasdiki yapmaya yetkili makamlar:

Bulgaristan Adalet Bakanlığı – mahkeme ve noter belgeleri için;

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı – eğitim belgeleri için;

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı – geri kalan tüm belgeler için.

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği


İçeriği Paylaş