Повече от 100’Директора на Училища са Били Агенти

Български Новини
İçeriği Paylaş

Повече от 100’директори и зам.директори са работели за Държавна Сигорност като Агенти.müdürler

Комисияата във Парламента кояато разследва 1990 година и съучасниците във режима откриха списъци на директори и зам.директори от училища с Турски произхот чеса работели като Агенти за ДС.
В сайта на комисията в списъка който са изложили се вижда че в страната 7937 директори са били на тази длижност.


İçeriği Paylaş