От здружението Бал-Тюрк “Пишмание” за Кермеса който щесе състои в София

Bal-Türk'ten Haberler Български Новини
İçeriği Paylaş

В близките дни в Софияа щесе организира Кермес в които ще вземат участие около петдесет държави.
Държавите ще открият стандове за продажба на собствените си изделиа от които спечелените пари щесе исползват за хора със не лечими болести.
Здружението Бал-Тюрк който бе поканен от Главният Консол на гр.Пловдив гн.Шенер Джебеджи също ще участва с Пишмание който е символа на гр.Измит.
Бал-Тюрк благодари на техният член и съгражданин собственика на фирмата производител на Ипек Пишмание (Пишмание Коприна).
Главнияат Претседател на Бал-Тюрк др.Байрам Чолакоглу каза че са удовлетворени от поканата за участие във Кермеса,също така каза че са подготвили 750 пакета Пишмание от които 500 пакета са от сбственика на фирмата гн.Хюсейн Джанигениш а другите от Бал-Тюрк.
Др.Чолакоглу благодари на всички участвали в тази полезна за хората дейнос.
Служителите на Консолството след като си отпочинаха в Балканскияат дом бяаха изпратени от Гл.Претседател Байрам Чолакоглу и Зам.Председателят Ерол Мейзин.

Balkan Kültür Evini de Gezen Konsolosluk Görevleri Burayı Çok Beğendi
Balkan Kültür Evini de Gezen Konsolosluk Görevleri Burayı Çok BeğendiDSC03025

 


İçeriği Paylaş