BAL-GÖÇ’ün de uygulayıcılarından birisi olduğu “Hazinelerin Kilidini Aç” projesinin açılış toplantısı yapıldı

Haberler

Proje “İnsan Hakları, eşitlik ve kültürler arası diyalog” ana temalarını içeriyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen; Platform AGORA – Sofya ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği BAL-GÖÇ – Bursa ile ortaklık içinde uygulanmakta olan “Hazinelerin Kilidini Aç” Projesinin açılış toplantısı 09.01.2016 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Bursa Gold Majesty Hotel’de 70 kişilik seçkin bir katılımla gerçekleştirildi.

Proje Liderliğini Bal-Göç Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın yaptığı projenin Bulgaristan Koordinatörü Emilia Lissichkova, Türkiye Proje Koordinatörü Gül Savaşır, Kremana Hristova’dır.

Sivil Toplum Diyaloğu III Programı çreçevesinde çerçevesinde hazırlanmış olan, Hazinelerin Kilidini Aç isimli projemiz, Temel hak ve özgürlüklerin kapsamının genişletilmesi, AB normları ile daha uyumlu hale getirilmiş olan anayasamızın sivil toplum çalışmaları ile desteklenmesi, toplumun bütün üyeleri arasında temel insan hakları bilinci, toleranslı olma, kültürlerarası yeterlilik ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin Açılış Toplantısına,

-Bulgaristan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na bağlı Bursa Konsolosu,

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili,

-Osmangazi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı,

-Yıldırım İlçe Belediye Başkan Yardımcısı,

-Nilüfer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı,

-Yıldırım İlçesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

-Yıldırım Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje sorumlusu

-Bursa İl Dernekler Müdürü

-Bulgaristan’da Göç Edenlerin oluşturdukları Yöre Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

-İstanbul BUL-TÜRK Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

-Bal-Göç Genel Merkez Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

-Bal-Göç Derneğine bağlı 9 farklı yerel bölgeden Şube Başkanları

-Bursa’da kurulu İl Bazlı Kültür ve Dayanışma Derneklerden bir çok temsilci

-Medya temsilcileri ve yazarları

ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nden gelen Agora Proje Ekibi katıldılar.

Açılış konuşmaları ve katılımcıların tanıtımından sonra, AGORA Başkanı Sayın Emilia Lesichkova ve Bal-Göç Genel Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özkan’ın moderatörlüğünde program devam etti.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Reçber, Esen Fikri(AGORA-Avukat) ve Hari Aleksiyev(AGORA-İnsan Hakları Uzmanı) sunumları Türkçe ve Bulgarcaya tercüme edildi. Sunumlardan sonra katılımcıların soru ve katkıları ile konular tartışıldı.

Açılış toplantısında kültürlerarası diyalog ve kültürler arasında karşılıklı anlayış ile ilgili olarak aşağıdaki konular görüşüldü:

-Kültürlerarası diyaloğun vatandaşlığın ve birleşme stratejilerinin temelinden tanınması/onaylanması
-Kültürlerarası diyaloğun, çeşitlilik, eşitlilik ve katılıma dayanan bir sistemin parçası olarak incelenmesi
-İlgili konularda hazırlanan tanıtıcı broşür, kitapçık, ‘EU Challenges’ broşürü ve diğer ilgili materyallerin tanıtımı;

Projenin Amacı:

İnsan hakları, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ve kültürel haklar ile ilgili olan uluslararası belgelerin yasal durumunun; Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, yerel otoritelere, diğer devlet kurumlarına, yerel uzmanlara, aktivistlere ve gönüllülere tanıtılması; kültürler arası diyalog.

Proje kapsamında bundan sonra web sitesi/Facebook ortamlarında; programa ilişkin bilgiler, mesajlar, “siyasi kriterler ” alanlarında AB politikalarına dair son gelişmelere yer verilecek ve minimum 20 yayın yüklenecektir.

Kültürel haklar ile ilgili olan anahtar materyaller hazırlanacaktır.

İnsan hakları, eşitlik, kültürler arası diyalog ve kültürel çeşitlilikte yerel/bölgesel farkındalığı teşvik etmek için, Türkiye’de sergi düzenlenerek resim yarışması yapılacaktır.

Proje kapsamında hem Bursa’da hem de Sofya’da karşılıklı olarak üçer dörder günlük çalışma toplantıları ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Kırcaali Haber