Улеснение за визите на България

Български Новини
İçeriği Paylaş

Министъра на икономиката и развитие Даниела Боева обяави че в скоро време турските граждани ще могат да подадът своите молби за визи във онлайн среда.
Във Гр.Хасково Боева присъства на събрание което бе организирано от турските инвеститори,Боева обяави че работяат по въпроса за визите и чеса усилили въпроса за дасе уляаснят процедурите за визи.
Боева каза също така че даже и за туристите още  от първият зимен сезон нещата щесе улесняат за визи.
Това тряабва задълзително дасе направи за икономиката и развитието на България подчерта Боева.


İçeriği Paylaş