Няама полужителна стъпка за проблема с малцинсвата във Гърция

Министъра на здравеопазването Мехмет Мюеззиноглу,беше по програма в Гърция гр.Солун,Минъстърът посети свойте роднини исвоето родно село Козлукевир. Във посещението си отседна в кафенето на селото и общува със свойте съселани по темата за малцинсвата по Гърция. Министърът обеща че работят по тази тема и че всичко щесе промени и тези дни ги очаква с голамо […]

Devamını oku